WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BRANDTOVÁ, Olga, PhDr. Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, 284 01 Kutná Hora
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 327 586 131
+420 / 327 586 131
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Literary criticism (history)
Linguistics - Applied linguistics
Literary criticism (history) - Comparative literature
Linguistics - Czech
Literary criticism (history) - Czech literature
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Literary criticism (history) - History of literature
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ústní lidová slovesnost
- literární folklorismus
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Kubínovy soubory lidových povídek jako pramen cizích geografických a etnografických reálií v lidové próze. - In: Český lid. - Roč. 86 (1999), č. 3, s. 215-224.
- Národopis v životě a díle Josefa Štefana Kubína. - In: Český lid. - Roč. 88 (2001), č. 3, s. 265-278.
- K překonání jazykových bariér ve školním multietnickém prostředí. - In: Český jazyk a literatura 52/2001-2002, č. 1-2, s. 40-43.
- Reflexe cizích zemí a národů v lidových povídkách Kubínových vypravěčů. - In: Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem, 1999 - S. 276- 281.
- Čelakovského byliny jako ohlas transpozice indoevropského mýtu do hrdinského příběhu. - In: Růže stolistá. F. L.Čelakovský 1799-1999. Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference ve Strakonicích 5.-7. 5.1999. - Muzeum středního Pootaví : Strakonice, 2000. - S. 137-141.
- Mýty o stvoření jako jeden z historických kořenů kouzelných pohádek. Druhy mýtů o stvoření a jejich klasifikace. - In: Začátek a konec v jazyce a v literatuře. Sborník z Mezinárodní konference, Ústí nad Labem 5.-7. 9. 2000. - Ústí nad Labem, 2001. - S. 239-243.
- Šebastián Hněvkovský a látky lidových balad (K problematice balady Vnislav a Běla). - In: Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. - Radnice - Plzeň, 2001. - S. 147-152.
- K proměnám a rozrušování mýtu „ztraceného ráje“ a „dobrého divocha“ v evropské a české literatuře a filozofii (Úvahy nad Chateaubriandovou Atalou a jejím českým překladem J. Jungmanna). - In: Estetika. - Roč. XXXVIII (2002), č. 2-4, s. 76-91. - (Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800-1918. - Academia : Praha)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map