WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DOKOUPIL, Blahoslav, PhDr. CSc.

* 1952-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české literatury 20. století
- historická próza
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Český historický román 1945-1965. - Praha : Československý spisovatel, 1987. – 272 s.
- Čas člověka, čas dějin : Poznámky k vývoji české historické prózy 1966-1986. - Praha : Československý spisovatel, 1988. – 96 s.
- Slovník českého románu 1945-1991 : 150 děl poválečné české prózy / B. Dokoupil, M. Zelinský et al. - Ostrava : Sfinga, 1992. – 314 s.
- Slovník české prózy 1945-1994 / B. Dokoupil, M. Zelinský et al. - Ostrava : Sfinga, 1994. – 490 s.
- Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000 / B. Dokoupil et al. - Brno – Olomouc : Host – Votobia, 2002.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map