WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DOUBEK, Vratislav, Doc. Mgr. PhD.

* 1965

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 251 080 210
+420 / 251 080 210
Bydliště / Home address Libinská 202, 267 06 Hýskov
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 311 635 022
+420 / 311 635 022
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vdoubek@post.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://upol.ff.cuni.cz/ucitele/doubek.htm

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politics, international relations
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Russia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Czech studies - Politics, international relations
Russian studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-ruské vztahy v 19. a 20. století
- česká východní emigrace
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česko-ruská komise historiků a archivářů - člen
- Slovanské knihovny - člen vědecké rady
- Ústav politologie FF UK - člen oborové rady
- Korespondence T. G. Masaryka - předseda ediční rady
- Spisy T. G. Masaryka - člen ediční rady
Publikační činnost / Publications - Předválečné slovanské inspirace v politické a literární tvorbě T. G. Masaryka : Rusko a Evropa. - In: Svět literatury. - Roč. 6, č. 12 (1996), s. 27-50.
- Masarykův aristokratismus : črty k politickému profilu TGM. - In: České země a Československo v Evropě 19. a 20. století : sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka / sest. J. Dejmek, J. Hanzal. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1997. - S. 111-127.
- Slavjanskij klub i něoslavizm T. G. Masarika. - In: T. G. Masarik i Rossija. - Open Society Fund : Sankt-Petěrburg, 1997. - S. 44-50.
- T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882-1910. - Academia : Praha, 1999. - 200 s. - (T. G. Masaryk and the Czechs Slavs Policy 1882-1910)
- T. G. Masaryk: Parlamentní projevy 1891–1893 / ed. Vratislav Doubek, Zdeněk Kárník, Martin Kučera. - Praha, 200. - 451 s. - (Spisy T. G. Masaryka; 21)
- Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč / ed. Vratislav Doubek, Martin Kučera. - Masarykův ústav AV ČR : Praha, 2001. - 334 s.
- Meždu Venoj i Moskvoj : Slavjanskaja koncepcija i obraz Rossiji v češskom obščestve XIX veka. - In: Rodina : Slavjanskij Mir. - Leden-únor 2001, s. 105-109. - (Rossijskij istoričeskij illjustrirovannyj žurnal)
- Česká emigrace do Ruska v druhé polovině 19. století : Dobové interpretace. - In: 150 let Slovanského sjezdu (1848) : Historie a současnost / red. Václav Veber. - NK ČR : Praha, 2002. - S. 171–194.
- T. G. Masaryk: Parlamentní projevy 1907–1914 / ed. Vratislav Doubek, Zdeněk Kárník, Martin Kučera. - Praha, 2002. - 694 s. - (Spisy T. G. Masaryka; 29)
- Obraz Ruska v politice F. L. Riegra a F. Palackého (40.–70. léta). - In: F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století / red. Ivo Navrátil. - Semily, 2003. - S. 54–83.
- “Rossija i Jevropa” : Istorija knigi. - In: TGM: Rossija i Jevropa. - Sankt Petěrburg, 2003. - S. 455–469. - (T. III)
- Česká politika a Rusko 1848-1914. - Academia : Praha, 2004. - 312 s. - (Czechs Policy and the Rossia)
- Zadlužený radikál Václav Klofáč. - In: Slovo a smysl : Časopis pro mezioborová bohemistická studia. - Roč. 1 (2004), č. 2, s. 23-32. - (Word & Sense : A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies)
- Die Koalitionspolitik der tschechischen Parteien im Reichsrat (1907 – 1914). - In: Chapter from the History of Representative and Parliamentary Institutions : Collection of Contributions from the 54th Conference of the International Commission for History of Representative and Parliamentary Institutions in Prague / ed. Georgiev Jiří, Kysela Jan. - Prague, 2004. - S. 95-115.

Úplná bibliografie ZDE.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map