WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

GRYGERKOVÁ, Marcela, PhDr. Ph.D.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 596 160 453
+420 / 596 160 453
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address marcela.grygerkova@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lexikologie
- sociolekty
- komunikace v církevním prostředí
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Frazeologizmy ve slanzích. - In: Parémie národů slovanských. - Ostrava : FF OU, 2003. - S. 143-148.
- Ukázka slovenských a polských církevních slangismů. - In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. - Olomouc : Facultas Philosophica UP, 2003. - S. 219-222. - (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis; Philologica 78, supplementum)
- Rozvoj jazykových kompetencí učitelů / M. Grygerková, P. Hrtánek, E. Jandová, P. Kosek. - Ostrava : FF OU, 2003. - S. 5-32.
- Kněží jako nositelé spisovnosti? / M. Grygerková, M. Lašťovičková. - In: Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy : 10. 2. 2005 - 12. 2. 2005 Brno - Šlapanice. - Brno : Masarykova univeszita, 2004. - S. 234-237.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map