WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PAROLEK, Radegast, Prof. PhDr. DrSc

* 1920-2019

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Lithuanian and Lettish literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Baltic studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná rusistika a baltistika
- komparatistické zaměření - ruská klasická literatura, literatury národů SNS, baltické literatury
- česko-ruské a česko-baltické vztahy
- překladatelská činnost (baltická poezie)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Lotyšská akademie věd - zahraniční člen (od r. 1995)
- Pražský baltistický kroužek
Publikační činnost / Publications - Vilém Mrštík a ruská literatura. - Praha : Univ. Karlova, 1964. - 184 s.
- Ruská klasická literatura : 1789-1917 / R. Parolek, J. Honzík. - Praha : Svoboda, 1977. - 629 s. - První část naps. J. Honzík, vyšlo bez uvedení autorů.
- Srovnávací dějiny baltických literatur : od nejstarších dob do současnosti. - Praha : Univ. Karlova, 1978. - 148 s.
- Nástin literatur Střední Asie a Sibiře / R. Parolek, T. Laně. - Praha : Melantrich, 1995. - 100 s.
- Litevská literatura : vývoj a tvůrčí osobnosti. - Praha : Bohemika, 1996. - 132 s.
- V kruhu krásy : malá antologie z lotyšské a litevské lidové poezie / [uspořádal, úvodní studií opatřil a přeložil Radegast Parolek]. - Praha : Bohemika, 1998. - 132 s. ; - (Dějiny literatur Pobaltí)
- Lotyšská literatura : vývoj a tvůrčí osobnosti. - Praha : Bohemika, 2000. - 190 s. ; - (Dějiny literatur Pobaltí)
- Les duší : antologie lotyšské poezie 19. a 20. století / sestavil, přeložil a předmluvou opatřil Radegast Parolek ; na přebásnění některých autorů se ve spolupráci s R. P. podíleli Vojtěch Jestřáb, Vladimír Smetáček a Anděla Janoušková ; zredigoval Pavel Štoll. - Praha : Bohemika, 2001. - 133 s.

Seznam všech prací: Radegast Parolek : bibliografický soupis publikovaných prací s přehledem činnosti / T. Syllaba, M. Křepinská. - Praha : Slovanská knihovna, 1981. - 164 s.; Pokračování: Radegast Parolek : bibliografický soupis publikovaných prací s přehledem činnosti / M. Jehlička, S. Cita. - Praha : Karolinum, 1992. - 157 s.

Poznámky / Notes - doktor věd hon. causa Lotyšské státní univerzity (1990)
- nositel nejvyššího vyznamenání litevského (řád knižete Gediminase - 1996) a lotyšského (řád Tří hvězd - 1997)
- vyznamenání za vědeckou práci v oboru baltistiky

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map