WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PAROLKOVÁ, ROZ. OKTÁBCOVÁ, Olga, PhDr. CSc.

* 1930-2006

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - mluvnice ruského a českého jazyka
- metodika výuky
- čeština jako jazyk cizí
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Ruské frazeologismy názorně / M. I. Dubrovin, O. Parolková. - 2. vyd. - Moskva : Russkij jazyk, 1984. - 327 s.
- Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací / A. R. Arutjunov, O. Parolková, V. S. Lizunov. - Moskva : Russkij jazyk, 1988. - 336 s.
- Czech for Foreigners. - Praha : Bohemika, 1998. - 2 sv. - [1.] / O. Parolková, J. Nováková. 4. vyd. 215 s.; 2: Advanced Level / O. Parolková. 1. vyd. 164 s.; 5. vyd. 2004, 198 s.
- Czech Verbs in Practice. - Praha : Bohemika, 1997. - 51 s.; 2. vyd. 54 s.
- Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. 1, Hláskosloví a tvarosloví / za ved. B. Havránka zprac. [kol.]. - 3. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1976. - 587 s. - Členka aut. kolektivu.
- Tschechisch für Deutschsprechende. / O. Parolková, J. Nováková. - 2 vyd. - Praha : Bohemika, 2003, 198 s.
Publikační činnost / Publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map