WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HARVALÍK, Milan, PhDr. Ph.D.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení onomastiky, Valentinská 1, 116 46 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 775 516
+420 / 226 228 066
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address harvalik@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.cas.cz/lide/people.php?man=mharvalik

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Onomastics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Onomastická komise AV ČR - člen předsednictva
- International Council of Onomastic Sciences (ICOS) - viceprezident
- mezinárodní organizace mladých onomastiků IDUN - člen plánovacího výboru
- Jazykovědné sdružení České republiky - člen, předseda revizní komise
- mezinárodní komise pro onomastickou bibliografii při předsednictvu ICOS - člen
- mezinárodní komise pro onomastickou terminologii při předsednictvu ICOS - člen
- vědecká rada ÚJČ AV ČR - tajemník
- redakční rada časopisu Acta onomastica - vedoucí redaktor
- časopis Rivista Italiana di Onomastica, Řím - zahraniční spolupracovník (zástupce České republiky)
- redakční rada mezinárodního onomastického časopisu Onoma (Journal of the International Council of Onomastic Sciences), Uppsala - Amsterdam - člen
- redakční rada Quaderni Internazionali di RIOn 1, Řím - člen
Publikační činnost / Publications - Plná bibliografie ZDE.

- Synchronní a diachronní aspekty české onymie. - Praha : Academia, 2004.
- UNO Gazetteers of Geographical Names : CZ. Toponymic Guidelines of the Czech Republic / Pavel Boháč, Milan Harvalík. - Prague : Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, 1997. - (Viz též http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/N0245079.pdf)
- Stav onomastiky. - In: Słowiańska onomastyka : Encyklopedia / E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma. - Tom I. - Warszawa - Kraków : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2002. - S. 97-100.
- Hofnamen. In: Namenarten und ihre Erforschung : Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik / A. Brendler, S. Brendler. - Hamburg : Baar-Verlag, 2004. S. 415-425.
- Slovník pomístních jmen v Čechách I (A) / M. Harvalík, J. Matúšová, L. Olivová-Nezbedová, J. Malenínská, M. Mackovičová. - Praha : Academia, 2005.
- Ke konkurenčním vztahům v českém anoikonymickém systému (na příkladě dvou anoikonymických strukturních modelů). - In: Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc. / L. Olivová-Nezbedová, R. Šrámek, M. Harvalík. - Praha, 2000. - S. 109-137. - (Onomastické práce; 4)
- Tschechische Namenforschung in den Jahren 1993-1999 / Miloslava Knappová, Rudolf Šrámek, Milan Harvalík. - In: Onoma. - Roč. 35 (2000), s. 19-69.
- Exonyme und Standardisierung fremder geographischer Namen im Tschechischen / Pavel Boháč, Milan Harvalík. - In: Onoma. - Roč. 35 (2000), s. 229-257.
- Zur Rolle der Wortbildungsmittel bei der Entstehung von Anoikonymen. - In: Namen, Sprachen und Kulturen. Imena, Jeziki in Kulture : Festschrift für Heinz Dieter Pohl zum 60. Geburtstag / P. Anreiter, P. Ernst, I. Hausner, H. Kalb. - Wien, 2002. S. 331-339.
- Towards a New Millennium – Towards a Common Onomastic Terminology? - In: Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences / E. Brylla, M. Wahlberg : Uppsala 19-24 August 2002, 1. - Uppsala, 2005. - S. 161-171.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map