WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NEDOMOVÁ, Zdeňka, PhDr. Ph. D.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420/ 596 160 462
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zdenka.nedomova@osu.cz ; nedomova@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.osu.cz/ffi/ksl/index.php?idc=12902

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - komprativní lingvistika : ruská syntax, stylistika ruského textu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace slavistů - členka komitétu
- Česká asociace rusistů - předsedkyně pobočky při Filozof. fakultě Ostravské univerzity
Publikační činnost / Publications - Aktuaľnyj uroven´ znanij po russkomu jazyku : Testirovanije bakalavrov na pervom i tret´jem kursach / D. Jakl, Z. Nedomová. - In: Rossica Ostravensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1996. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. - S. 61-67. - ISBN 80-7042-456-7.
- Aktuaľnyje problemy lingvodidaktiki pod´jazyka biznesa. - In: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1997. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. - S. 147-150. - ISBN 80-7042-484-2.
- Novoje v lingvodidaktike. - In: Transformace rusistického vzdělávání : alternativy výuky konce tisíciletí / K. Lepilová a kol. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. - S. 40-43. - ISBN 80-7042-486-9.
- K voprosu oficiaľno-delovogo stilja russkogo jazyka i sistemy ego obučenija v Ostravskom universitete. - In: Rossica Olomucensia XXXVI. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1998. - S. 327-331. - ISBN 80-7067-812-7.
- Ves´ mir na ladoni? (Vozmožnosti priobretenija naličnoj i beznaličnoj valjuty dlja putešestvij). - In: Rossica Ostravensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1998. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. - S. 85-92. - ISBN 80-7042-521-0.
- Russkije drobnyje čisliteľnyje v sopostavlenii s češskimi. - In: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hľadiska : zborník materiálov z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : FF UK – STIMUL, 1998. - S. 83-87. - ISBN 80-85697-77-7.
- Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach. - In: Vystoupení členů katedry rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu MAPRJAL. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - S. 23–29. - ISBN 80–7042–535–0.
- Konstrukce vyjadřující přesný rozměr v ruských komerčních textech. - In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - S. 50–54. - ISBN 80–210–2225-6.
- Nesčetnoje količestvo turistov? (Sredstva vyraženija neopredelennoj množestvennosti v tekstach putevoditelej). - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 1999. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - S. 75-78. - ISBN 80–7042–549–0.
- Gid, znajuščij s desjatok slov? (Sposoby vyraženija priblizitel´nogo količestva v tekstach po turbiznesu). - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2000. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. - S. 49-54. - ISBN 80-7042-575-X.
- K charakteru količestvennoj informacii v kommerčeskich tekstach. - In: Slavica Quinqueecclesiensia VI. - Pecs, 2000. - S. 163-169. - ISSN szám 1218-800x.
- Kommunikativnyje bariery na sintaksičeskom urovne. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia 2001. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. - S. 59-62. - ISBN 80-7042-598-9.
- K funkcii kvantitativnoj informacii v tekstach delovogo charaktera. - In: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. - Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. - S. 131 - 136.
- Jazyk reklamy bankov v RF a ČR. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia 2002. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. - S. 89-94. - ISBN 80-7042-617-9.
- Den´gi kak objekt lingvistiki? - In: Studia Slavica VII. Slovanské studie VII. - Opole : Uniwersytet Opolski – Ostravská univerzita, 2003. - S. 279-284. - ISSN 1214–3111.
- K nekotorym osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim : na slovoobrazovatel´nom urovne. - In: Russkoje slovo v mirovoj kul´ture. X. meždunarodnyj kongress MAPRJAL. - Sankt-Peterburg : Politechnika izdatelstvo, 2003. - S. 146-152. - ISBN 5-7325-0754-X.
- K osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim : na slovoobrazovatel´nom urovne. - In: Rusisty Ostravskogo universiteta X kongressu MAPRJAL. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - S. 31-36. - ISBN 80-7042-624-1.
- K nekotorym osobennostjam russkogo i češskogo jazykov v oblasti vyraženija količestvennych otnošenij. - In: Philologica LVII. Tradície a perspektivy rusistiky. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 87-92. - ISBN 80-223-1808-6.
- Bankovskoje delo glazami lingvista : predikaty modelej russkogo jazyka v sopostavlenii s češskimi. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia 2003. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - S. 109-114. - ISBN 80-7042-647-0.
- Řečové modely ve sféře podnikání. - In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání / Ed. K. Lepilová a kol. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - S. 175-232. - ISBN: 80-7042-676-4.
- Strukturní modely vět v textech podnikatelské sféry. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia 2004. - Ostrava : FF OU, 2004. - S. 101-104. - ISBN 80-7368-026-2
- Konfrontační analýza valence ruských a českých sloves v textech podnikatelské sféry jako zdroje komunikačních bariér. - In: Dialog kultur III. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2005. - S. 87-90. - ISBN 80-86845-15-X.
- O specifičeskich čertach količestvennoj informacii v russkoj i češskoj publicistike. - In: Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 292-298. - ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-1396-2.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map