WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KNAPPOVÁ, Miloslava, PhDr. CSc.

* 1936

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
- komparativní slovanská antroponomastika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu Slavistů
- Onomastická komise AV ČR - místopředsedkyně
- Jazykovědné sdružení ČR - členka
- Acta Onomastica - členka redakční rady - členka
Publikační činnost / Publications - Mluvnice češtiny / sest. J. Petr. - Praha : Academia, 1986. - 2 sv. - 1: 566 s.; 2: 536 s. - Spoluautorka a členka red. kol. 1. dílu, spoluautorka 2. dílu.
- Pomístní jména v Čechách : o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest / sest. L. Olivová-Nezbedová ... [et al.]. - Praha : Academia, 1995. - 520 s. - Spoluautorka
- Jak se bude Vaše dítě jmenovat?. - 3. dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Academia, 1996. - 358 s. - 4. aktualizované a dopl. vyd. - Praha : Academia, 2006.
- Rodné jméno v jazyce a společnosti. - Praha : Academia, 1989. - 204 s.
- Příjmení v současné češtině : jazyková příručka. - Liberec : AZ KORT, 1992. - 185 s.
- Naše a cizí příjmení v současné češtině : jazyková příručka. - Liberec : TAX AZ KORT, 2002. - 256 s.
- Encyklopedický slovník češtiny / sest. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. - Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2002. - 604 s. - Spoluautorka
- Słowiańska onomastyka. - In: Encyklopedia, tom I, II / sest. E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa. - Warszawa - Kraków : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2002-2003. - 2 sv. - tom 1: 535 s.; tom 2: 616 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map