WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

GLANC, Tomáš, Dr.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Centrum audiovizuálních studií, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 266
Bydliště / Home address Půlkruhová 36, Praha 6, 160 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 235 357 241
Mobil / Mobile number +420 / 777 215 369
E-mail / E-mail address glanc@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://usvs.ff.cuni.cz/ucitele/glanc.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Culture (including book printing and art)
Russian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Ruská kultura
- Teorie a typologie intelektuálních koncepcí z hlediska intermediálního, interdisciplinárního a komparativního
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Plav (měsíčník pro světovou literaturu) - člen redakční rady (od 2005)
- Slovo a smysl (časopis pro mezioborová bohemistická a teritoriální studia) - člen redakční rady (od 2004)
- Výběrová komise pro udělování grantů Českého literárního fondu - člen (od 2003)
- Novoje literaturnoje obozrenije - člen redakční rady (od 2003)
- Porota pro udělení Státní ceny za překlad, Ministerstvo kultury ČR - člen (od 2002)
- Vědecká rada Slovanské knihovny (Národní knihovna ČR) - člen (od 2001)
- Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR - člen výboru (od 2001)
- Ediční komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy - člen (od 1998)
- Pražský lingvistický kroužek - člen výboru (od 1997)
- Světová literatura - člen redakční rady (od 1996)

- Sorosova nadace pro podporu časopisů a překladové literatury - člen výboru (1999-2003)
- Creator (London) - středoevropský redaktor (1993)
- Obec překladatelů - člen výboru (1992-1995)
Publikační činnost / Publications Vědecké monografie / Books
- Видение русских авангардов. – Praha : Carolinum, 1999. - 175 s.
- Tendenze della letteratura russa contemporanea : Breve rassegna di movimenti, temi e problemi (Traduione di Ettore Gherbezza). Направления современной русской литературы : Краткий перечень некоторых течений, тем, и проблем. – Udine : Forum, 2003. - 45 s.

Kapitoly v monografiích (publikace ve vlastní edici, komentáře, předmluvy, doslovy) / Books (edited, transalted)
- Třicátá Marinina láska / Vladimir Sorokin. – Praha : Český spisovatel, 1996. – Preface.
- Umenie mizanscény II. / Sergej Ejzenštejn. – Bratislava : Divadelní ústav, 1999. - Epilogue “Ejzenštejnovy apriorní post-analýzy” (s. 251-258).
- Fronta / Vladimir Sorokin. – Praha : Malá Skála, 2003. Preface „„Trvá to celou věčnost!“ Fronta Vladimira Sorokina 2003: souvislosti tvorby“ (s.5-19).
- Tartuská škola, Sborník filmové teorie II. – Praha : Národní filmový archiv, 1995. Selection, editing, translation, epilogue „Povaha a sebereflexe tartuské sémiotiky“ (s. 217-230).
- Suprematické zrcadlo. Texty k bezpředmětnosti. / Kazimir Malevič. – Praha : Brody, 1997. – Selection, translation, editing, preface „Písemnosti radikálního ikonopisce 20. století“ (s. 7-12).
- Černý mnich a jiné prózy / Anton P. Čechov. – Bratislava / Praha : Slovart, 1997. - Editing, preface „Pět podob smrti“ (s. 5-9).
- Šatuni / Jurij Mamjejev. – Praha : Argo, 1998. - Editing, epilogue „Šatuni – monstrózní poutníci k absolutnu“ (s. 207-217.)
- Zápisky z podzemí / Fjodor M. Dostojevskij. – Praha : Slovart, 1998. - Editing, preface „Všežravý text o bezpředmětné svobodě“ (s. 5-9).
- Eine Spur zu den Namen der Toten. In Die geniale Epoche. – In: Juden und Judentum in Literatur und Film des slavischen Sprachraums / eds. Peter Kosta, Holt Meyer, Natascha Drubek-Meyer. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1999. - S. 13-28.
- Musealisierendes Schreiben. Nabokovs "Stadtführer Berlin". - In: Moderne in der deutschen und der tschechischen Literatur / ed. Klaus Schenk. - Tübingen, Basel : Francke Verlag, 2000. - S. 145-154.
- Čapajev a prázdnota / Viktor Pelevin. – Praha : Humanitarian Technologies, 2001. - Co-editing, epilogue „Na cestě do Vnitřního Mongolska“ (s. 121-127).
- Memoria, fantastika / Renate Lachmann. – Praha : Hermann a synové, 2002. - Selection, editing, translation, epilogue „K vědecké nátuře Renate Lachmann“ (s. 5-9).
- Exotika. Výbor z prací tartuské školy. – Brno : Strukturalistická knihovna ; Host, 2003. - Selection, editing, epilogue Tartuská exotika (s. 287-305).
- Vodoznaky. Zrcadlení času / Josif Brodskij. - Praha : Prostor, 2003. - Co-translated, epilogue Řím, člověk, papír (s. 131-143).
- Formalistická škola a dnešní literární věda ruská / Roman Jakobson. (Brno 1935) - Praha: Academia, 2005. - Edition, commentary, epilogue „Jakobsonův formalismus“ (s. 117 138).

Práce v odborných časopisech a sbornících / Articles
- Lotmanovy bifurkační body. – In: Slovenská literatúra. – Roč 41, č. 5-6 (1994).
- Papír pokrytý tiskařskou barvou. – In: Světová literatura. – Roč. 39, č. 5 (1994), s. 150-153.
- Ruské vize. – In: Revolver revue. – Č. 30 (1995), s. 174-217.
- Слово и текст Казимира Малевича. // Блоковский сборник ХIII. Русская культура ХХ века : Метрополия и диаспора. - Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996, s. 93-101.
- Террор как неизречионное слово. // Место печати. Журнал интерпретационного искусства. - № 9 (1997). - (Variant) : Sto let po ruském teroru / A Hunderd Years after Russian Terror. – In: Interior versus Exterior or On the Border of (possible) Worlds. – Bratislava : SCCA Slovakia, 1997. - Pp. 60-65.
- Ruský terorismus. – In: Revolver revue. – Č. 34 (1997), s. 338-379.
- Hijeroglifsko smeće Iľe Kabakova. – In: Hijerarhija. Zagrebački pojmovnik kulture 20.stoljeća. – Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskago fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
- Разведывательный курс Романа Якобсона (Roman Jakobson on Reconnaissance). - In: Roman Jakobson: Texts, Documents, Studies. – Moskva, 1999. - S. 354-363. – (Variant 1)Разведывательный курс Романа Якобсона. Комментарий. – Москва / Ст. Петербург, 1998. – (Variant 2) Generální agent Roman Jakobson. – In: Kritická příloha. – Č. 7 (1997), s. 124 132.
- Stopy jmen mrtvých (o obnově památníku v pražské Pinkasově synagoze). – In: Kritická příloha. – Č. 14 (1999), s. 37-46.
- Wir sind wie Kannibalen. // Место печати. Журнал интерпретационного искусства. - № 12 (1999), C. 10-18.
- K obratu od analýzy působení ke geometrizované funkci (a zpět). – In: Za zrkadlom myslenia. Zborník prác o súčasnej filozofii. – 2. vydání – Bratislava : Média, 1999.
- Minaevs Navodnenie (Überschwemmung): Ein blutiger Traum des Filmarchäologen. Balagan. – In: Slavisches Drama, Theater und Kino. - Heft 1, Band 6 (2000), s. 109-116.
- Ejzenštejnův kanibalismus. – In: Iluminace. – Roč. 12, č. 3 (39) (2000), s. 99-101.
- O nemožnosti dějepisu v umění a resuscitaci geneze. – In: Slavia. - Roč. 69, č. 4 (2000), s. 427-432.
- Психоделический реализм. // Новое литературное обозрение. - № 51 (2001), С. 263-280.
- Самозванство и психоделика. Святость текста (проект словаря “Каширского шоссе“ А. Монастырского). // Место печати. Журнал интерпретационного искусства. - № 13 (2001), С. 122 144.
- Сестра его - фотография. – In: Die Welt der Slaven - Sammelbände. Gedächtnis und Phantasma. Festschrift für Renate Lachmann / ed. Peter Rehder, Igor Smirnov. München : Verlag Otto Sagner, 2001. S. 163-175.
- Еретическая экономия письма у русских сектантов. Отказ от репрезентации: прибыль и фиаско. – In: Wiener Slawistischer Almanach. - Sonderband 54 (2001). – S. 331-341.
- Cherkasovskie literatory - auctores maiores. – In: Wiener Slawistischer Almanach. - No. 47 (2001), s. 53-65.
- Ein Buch gegen die Schrift. Zhivotnaia kniga. In: Mystifikation - Autorschaft – Original / ed. Susi Frank, Renate Lachmann, Sylvia Sasse [et al.]. – Tuebingen : Gunter Narr Verlag, 2001. S. 49-65.
- Dějiny podle Solženicyna. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 9, č. 1 (2002), s. 113-119.
- Разные уровни и значения экологии искусства в индустриальном ландшафте – попытка отказаться от семантики (текста) в русском искусстве 1990-х годов. // Aľmanach Ecology of Arts/ Экология искусства в индустриальном ланшафте. Семинар – пленер. – Нижний Тагил : Нижнетагилький музей изобразительных искусств, 2002. С. 34–37.
- Podvrh parazitizma: Davao Julije Kisine. – In: Mistifikacija, Parodija. Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća / (urednici) Sonja Ludvig, Aleksandar Flaker. – Zagreb : Areagrafika, 2002. - Pp. 173-182.
- Dějiny literatury. Výběrový soupis problémů. – In: Svět literatury. Časopis pro novodobé literatury. Literární akademie. – Č. 25 (2003), s. 65-79.
- Inspektion der Wörter. Schreibweise Halluzination. Zeit-Räume. – In: Wiener Slawistischer Almanach. – No. 49 (2003), s. 213-229.
- Method, Message and Manipulation: Remarks on the Writing of History: Some Examples of the Reception – and Non-reception – of Narrativity in Contemporary Russian and Czech Historiography. – In: The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia / ed. Hayashi Tadayuki. – Sapporo : Slavic Research Center Hokkaido University, 2003. - Pp. 119-145.
- Le lexique du linguiste: la langue des cours de R. Jakobson sur le formalisme russe (1935). - In: Le discours sur la langue en URSS à l´époque stalinienne (épistemologie, philosophie, idéologie) / ed. Patrick Sériot. – Lausanne : Institut de linguistique et des sciences du langage. Université de Lausanne, 2003. - Pp. 121-132. - (Cahier No. 14)
- Formalismus forever. Roman Jakobson 1935. – In: Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen (Prague Structuralism. Methodological Fundamentals) / ed. Marek Nekula. – Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2003. S. 105-119.
- Viđenje i nevidljivo (Malevič/ Harms). - In: Vizualnost. Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća. / (urednici) Aleksandar Flaker, Josip Užarević. – Zagreb : Naklada Slap, Filozofski fakultet, 2003. Pp. 551-570.
- Чешская верия языкового строительства : национальное возрождение и его остаточные идеологисмы. // Новое литературное обозрение. - № 68 (2004), С. 231-241.
- Smí se pochybovat o sémiotice? – In: Slovo a smysl, časopis pro mezioborová bohemistická studia / Word & Sense, A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies. – Č. 1 (2004), s. 91–99.
- Performance a balagan – hledání kulturního paradigmatu. – In: Sborník k 80. narozeninám Světly Mathauserové. – Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2004. - S. 77-82.
- Otázky k metodologii dějin literatury. – In: Srovnávací poetika v multikulturním světě. Akta ze symposia pořádaného 25. a 26. září 2003 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze / sest. Vladimír Svatoň, Anna Housková. – Praha : Univerzita Karlova, 2004. - S. 31–41.
- Затруднения с идентификацией. Роман Якобсон и брненские столкновения начала 30-х гг. // Русская эмиграция : Литертатура, история, кинолетопись / сост. В. Хазан, И. Белобровцева, С. Доченко. - Jerusalem/Tallin : Gesharim, 2004. - С. 360 377.
- Řím, člověk, papír : Římské elegie Josifa Brodského v českém překladu. – In: Souvislosti. - Č. 1 (2005), s. 39-48.
- Narkotická literatura podle Sorokina. – In: Revolver revue. – Č. 58 (2005), s. 135-136.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map