WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NERADOVÁ, Běla, PhDr.

* 1931

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - didaktika v české škole / osvojování zvukové stránky ruského jazyka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - K osvojování místa přízvuku v ruštině / B. Neradová, J. Veselý. - In: Ruský jazyk. - Roč. 27, č. 2 (1976/1977), s. 66-72.
- K uvádění nových fonetických jevů v počáteční etapě vyučování ruskému jazyku. - In: Sborník Ped. fak. v Hradci Králové. Řada rusistická, sv. 45. - Praha, 1985. - S. 177-197.
- К вопросу об отборе лексического материала в целях интенсификации работы над фонетикой русского языка на начальном этапе обучения в основной школе. - In: Rossica Olomucensia. 24. - Olomouc, 1986. - S. 117-128.
- Temporal'nyje charakteristiki russkoj reči i audirovanija teksta / B. Neradová, J. Timofejev. - In: Проблемы языкознания и дидактики. - Zielona Góra : WSP, 1987. - S. 121-129.
- Nácvik základních prvků fonetického systému ruštiny v úvodním kurzu : příručka pro učitele : příručka pro žáka. - Brno : Masarykova univ., 1994. - 70 s.
- Nácvik fonetických jevů ruského jazyka ve videoprogramech. - In: Sborník referátů ze seminářů řešitelů HÚ RŠ X-04. - Hradec Králové : PdF - Studio výukové televize, 1987. - S. 93-97.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map