WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VAŠKŮ, Vladimír, Doc. PhDr. CSc.

* 1933

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Auxiliary historical sciences
Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká diplomatika přemyslovského období a česká novověká diplomatika 16.-18. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Matice moravská
- Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Publikační činnost / Publications - Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1969. - 117 s., 30 obr. příl. - (Spisy UJEP v Brně. FF ; 144).
- Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : (novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin). - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1981. - 168 s. - (Spisy UJEP v Brně. FF ; 230).
- Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi V, fasciculus 4, Inde ab a. MCCLIII usque ad a. MCCLXXVIII : (prolegomena diplomatica, indices, exempla scripturae, sigilla, concordantias continens) / ediderunt et praefatio S. Dušková et V. Vašků. - Praha : Academia, 1993. - 500 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map