WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MORÁVKOVÁ, Alena, Doc. PhDr.

* 1935

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Translators
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Literary criticism (history) - Ukrainian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Literary criticism (history)
Belorussian studies - Literary criticism (history)
Ukrainian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární historie
- translatologie
- dějiny divadla
- literárněvědná rusistika, ukrajinistika
- teorie a praxe uměleckého překladu
- překladatelská činnost
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - PEN klub
- Obec spisovatelů
- Obec překladatelů
- Teatrologická společnost
- Česká asociace ukrajinistů - místopředsedkyně
- Společnost pro vědu a umění - předsedkyně pražské skupiny
Publikační činnost / Publications - Les problèmes spécifiques de la traduction des drames. - In: Translation - the vital link / 6-13 August 1993, Brighton, Proceedings. Actes du Congres. - Sv. 1. - S. 34-39.
- Avantgardní ruská a ukrajinská groteskní dramatika. - In: Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů / red. E. Bláhová ... [et al.]. - Praha : Euroslavica, 1993. - S. 357-363.
- Pražská ukrajinská básnická "škola". - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945. / V. Veber a kol. - Praha : Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK, 1994. - Sv. 2. - S. 65-72.
- Diaboliade-kafkiade? : (M. Bulgakov). - In: Bulgakov. - London : Harwood Academic Publishers, 1995. - S. 285-294.
- Oleh Olžyč, básník meče a růže. - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČR v letech 1918-1945, sv. 3 / V. Veber a kol. - Praha : Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FFUK, 1995. - Sv. 3. - S. 61-66.
- Křížová cesta Michaila Bulgakova. - Praha : Paseka, 1996. - 182 s.
- Празька поетична школа. - In: III Міжнародний конгрес украіністів. - Київ : Літературознавство, 1996. - S. 176-183.
- Le Théâtre russe classique sur les scènes tchèques d´aujourd´hui. - In: Modern Theatre in different Cultures. - Warszawa : Energeia, 1997. - S. 157-161.
- Z korespondence / Roman Jakobson ; vybr., sest., z rus. orig. přel. a doprovodné texty naps. A. Morávková. - Praha : Paseka, 1997. - 160 s.
- Влияние европейского символизма, в особенности французского, на русскую драматургию конца 19 и начала 20 века - на драматургию русского модернизма (М. Метерлинк и Л. Андреев) - In: Litteraria humanitas : Alexandr Veselovskij a dnešek. - Brno : MU, 1998. - Sv. 6. - S. 142-148.
- K českým interpretacím Puškinova Borise Godunova a Malých tragédií. - In: Litteraria humanitas : A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. - Brno, 2000. - Sv. 7. - S. 319-322.
- Děti stepní Hellady : pražská škola ukrajinských emigrantských básníků. / vybrala, sestavila, předmluvu, literární medailony a studie napsala Alena Morávková. - Praha : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu, 2001. - 94 s.
- Pražská ukrajinská poetika. Praha : Ukrajinská iniciativa v ČR, 2001. - 36 s.
- Překlad dramatu. - In: Český překlad 1945-2003. / Uspořádal M. Hrala. - Praha : Ústav translatologie FF UK, 2003. - S. 51-54.
- Pod cizím nebem. / J. Malanjuk. / Vybrala, sestavila, předmluvu a doprovodné texty napsala A. Morávková. - Praha : Ukrajinská iniciativa v ČR, 2004. - 126 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map