WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HLAVÁČOVÁ, Jaroslava, RNDr.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 914 360
+420 / 221 914 309
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hlava@ufal.mff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Applied linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká morfologie
- automatické zpracování textů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map