WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JOHANIDES, Josef, PhDr.

* 1931-2015

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - národní obrození východních Čech v l. 1734-1850 (zvl. F. V. Hek, F. M. Pelcl, M. D. Rettigová)
- dějiny knihtisku
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - První knihtiskárna v Pardubicích. - Hradec Králové : Kruh (zájmový náklad), 1970. - 218 s.
- Staré královéhradecké tisky. - Hradec Králové : Kruh (zájmový náklad), 1973. - 355 s.
- František Vladislav Hek. - Praha : Melantrich, 1976. - 593 s. - (Odkazy pokrokových osobností naší minulosti)
- Terezie Vlasta Hybnerová, roz. Heková a Doksy : (K 180. výročí narození). - In: Českolipsko literární. - Č. 3 (1979), s. 49-81.
- František Martin Pelcl. - Praha : Melantrich, 1981. - 428 s. - (Odkazy pokrokových osobností naší minulosti)
- Abonenti Schönfeldova patisku Pelclových českých dějin : (Pokus o statistickou sondu do počátků národního obrození) - In: Sborník Národního muzea. - Praha, 1986. - S. 65-90. - (řada C, sv. XXXI. č. 1-2.)
- František Vladislav Hek (F. L. Věk). / K 140. výročí úmrtí Františka Vladislava Heka. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní knihovna, 1987. - 22 str.
- Neznámý doplněk životopisu Františka Martina Pelcla. - In: Literární archív 17-18. - 1988. - S. 127-148.
- Pelclova profesura české řeči a literatury na pražské univerzitě. - In: František Martin Pelcl, první profesor české řeči a literatury na pražské univerzitě. - Rychnov nad Kněžnou : 1993. - S. 1-22. - (Regionální seminář k 200. výročí Pelclova nástupu na pražskou univerzitu.)
- Magdalena Dobromila Rettigová. - Rychnov nad Kněžnou : Městský úřad, 1995. - 361 s.
- Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845) : Soupis základních pramenů a literatury k 210. výročí jejího narození. - Rychnov nad Kněžnou : Městský úřad, 1995. - 51 s.
- Josef Liboslav Ziegler a František Vladislav Hek - dva bývalí přátelé. - In: Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler : sborník příspěvků ze sympozia květen 1997. - Rychnov nad Kněžnou. - S. 184-191.
- František Martin Pelcl a jeho proslavení potomci. - In: Evropa mezi Německem a Ruskem : Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. - Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2000. - S. 107-112.
- Knihovna P. Františka de Paula Švendy. - Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2001. - 89 s.
- Knihovna Františka Martina Pelcla. - Rychnov nad Kněžnou, 2003. - S. 144.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map