WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HRONEK, Jiří, Doc. PhDr. CSc.

* 1927-2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - sociolingvistika
- lexikologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
Publikační činnost / Publications - Obecná čeština. - Praha : Universita Karlova, 1972. - 160 s.
- Slovník české frazeologie a idiomatiky : Přirovnání / zprac. aut. kol. za ved. F. Čermáka a J. Hronka ; hl. red. F. Čermák, J. Hronek, J. Machač. - Praha : Academia, 1983. - 492 s.
- Variation in Language : Code Switching in Czech as a Challenge for Sociolinguistic / P. Sgall ... [et al.], J. Hronek jako spoluautor. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamin, 1992. - XII, 368 s.
- Čeština bez příkras / P. Sgall, J. Hronek. - Jinočany : H & H, 1992. - 181 s.
- Slovník české frazeologie a idiomatiky : výrazy slovesné / zprac. aut. kol. za ved. F. Čermáka a J. Hronka ; hl. red. F. Čermák, J. Hronek, J. Machač. - Praha : Academia, 1994. - 2 sv. -
1. sv.: 757 s.
2. sv.: 634 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map