WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PFAFF, Ivan, Doc. PhDr. CSc.

* 1925-2014

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - History of Slavonic nations
History - Poland
History - Russia
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - polské a ruské revoluční hnutí v 19. století
- české demokratické hnutí
- sovětizace střední Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Jan Nerudas Weg zur polnischen Revolution. - In: Zeitschrift für Osteuropa. - Ročník 40 (1991), Sešit 3, s. 355-397.
- Česká levice proti Moskvě 1936-1938. - Praha : Naše vojsko, 1993. - 134 s.
- O perspektivu lidského společenství : politické myšlení Karla Čapka. - Praha : Artfórum, 1994. - 175 s.
- Obrozenská společnost na Vysočině. - Praha : KLP, 1995. - 125 s.
- Jakób Sztejnike und Jan Neruda. - In: Slavisches Phänomen : Festschrift für Antonín Měšťan. - Praha : Euroslavica, 1996. - S. 145-153.
- Die Sowjetunion und die Verteidigung der Tschechoslowakei. - Köln : Böhlau, 1996. - 510 s.
- Česká přináležitost k Západu v letech 1815-1878 : k historii českého evropanství mezi vídeňským a berlínským kongresem. - Brno : Doplněk, 1996. - 261 s.
- Krize české kultury po moskevských procesech 1936-1938. - In: Slovanský přehled. - Č. 1 (2000), s. 33-58.
- ohlas stalinské kampaně proti "formalismu" v české levicové kultuře 1936-1938. - In: Slovanský přehled. - Č. 3 (2002), s. 387-414.
- Jalta: dělení světa nebo legenda? - In: Paginae historiae. - Č 10 (2002), s. 108-153.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map