WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

TEJCHMAN, Miroslav, PhDr. DrSc.

* 1938

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address miroslav.tejchman@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiography
Politics, international relations
Translators
History - Balkan
History - General history
History - Serbia
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulgarian studies - History
Croatian studies - History
Macedonian studies - History
Serbian studies - History
Study of Bosnia-Herzegovina - History
Study of Montenegro - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Dějiny Balkánu ve 20. století
- Moderní dějiny Jihoslovanů
- Dějiny Rumunska
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanský přehled - vedoucí redaktor
- Slovanské historické studie - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Balkánská politika Velké Británie na počátku druhé světové války (1939-1941). – Praha : Academia, 1979. – 67 s. – (Rozpravy ČSAV. Roč. 89/1979, Řada společ.věd ; Seš.6)
- Boj o Balkán: balkánské státy v letech 1939-1941. – Praha : Academia, 1982. – 249 s.
- Válka na Balkáně : balkánské státy v letech 1941-1944. – Praha : Academia, 1986. – 248 s.
- Balkánský fašismus: fašistické hnutí a organizace v zemích jihovýchodní Evropy. – Praha : Academia, 1989. – 86 s. – (Rozpravy ČSAV. Roč. 99/1989, Řada společ. věd ; Seš. 1)
- Dějiny Jugoslávie (1918-1991) / J. Palikán, M. Tejchman. – Praha: Karolinum 1994. – 89 s., – (2. vyd. 1996 ; 91 s.)
- Sovětizace východní Evropy / M. Tejchman... [et al.]. – Praha : Historický ústav AV ČR, 1995. – 283 s. – (Práce Historického ústavu AV ČR, Miscelanea ; sv. 12)
- Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie / M. Tejchman, P. Hradečný, M. Šesták. – Praha : Historický ústav AV ČR, 1996. – 255 s.
- Dějiny Rumunska. – Praha : Karolinum, 1997. – 85 s.
- Dějiny jihoslovanských zemí / M. Šesták, M. Tejchman ... [et al.]. – Praha : NLN, 1998. – 756 s.
- Ve službách Třetí říše. – Praha : NMF, 1999. – 247 s.
- Východ : Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 / J. Vykoukal, B. Litera, M. Tejchman. – Praha : Libri, 2000. – 860 s.
- Nicolae Ceaucescu : Život a smrt jednoho diktátora. – Praha : NLN, 2004. – 208 s.
- Dějiny Srbska / J. Pelikán, M. Tejchman... [et al.]. – Praha: NLN 2005. – 670 s.

Překlady, včetně jejich doplnění autorskými texty:
- Dějiny Rumunska / Kurt Treptow (přeložil, doplnil, upravil, dolov a Nástin česko-rumunských vztahů napsal M. Tejchman). – Praha: NLN 2000. – 543 s.
- Dracula : Vlad III. Ţepeş : Mezi mýtem a realitou / Stefan Andreescu (přeložil, úvod a doslov napsal a přílohami opatřil M. Tejchman). – Praha : NLN 2001. - 281 s.
- Od smrti Tita do smrti Jugoslávie : svědectví / Raif Disdarević (přeložil M. Tejchman). – Praha : Jan Vašut, 2002. – 351 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map