WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VOBOŘIL, Ladislav, PhDr. PhD.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 381
+420 / 585 229 162
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address l.voboril@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.slavistika.upol.cz/katedra/clenove_katedry/Voboril_Ladislav-1.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný ruský jazyk – morfologie
- synkretismus v ruštině v komparaci s češtinou
- administrativní styl současné ruštiny
- textová lingvistika ve srovnávacím rusko-českém a česko-ruském plánu
- počítačem podporovaný překlad
- ruská anekdota
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ÚJČ AV ČR
- Česká asociace rusistů
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Ruská anekdota - žánr, jazyk, text. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 112 s. ISBN 978-80-244-2299-2.

Učební texty, skripta:

- Obchodní ruština. Antologie textů s komentářem a cvičeními, 2012. ISBN 978-80-244-3219-9.
- Obchodní ruština a obchodní čeština (obchodní dopis) - srovnávací pohled, 2012. ISBN 978-80-244-3220-5.
- Anglická gramatika pro studenty oboru Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 191 s. ISBN 978-80-244-3486-5.
- Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele I (výklad a cvičení). Olomouc : Univezita Palackého v Olomouci, 2015. 169 s. ISBN 978-80-244-4450-5.
- Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele II (výklad a cvičení). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 153 s. ISBN 978-80-244-4491-8.

Kapitola v monografii:

- Překladový slovník - čeština / ruština / angličtina / ... a Machalová, M., Vysloužilová, E., Flídrová, H., Potomková, J. - In: Překladový slovník - čeština / ruština / angličtina. Olomouc : Votobia, 1997, s. 256-306. ISBN 80-7198-231-8
- K nekotorym voprosam russkogo kompjuternogo žargona (v častičnom sopostavleniji s češskim). - In: Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego. Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013, s. 207-225. ISBN 978-83-60743-86-7
- Sinkretizm i polifunkcionaľnosť v jazyke. - In: Sinkretizm i polifunkcionaľnosť v jazyke. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 7-19. ISBN 978-80-244-4004-0
- Predislovije. - In: Sinkretizm i polifunkcionaľnosť v jazyke. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 5-6. ISBN 978-80-244-4004-0
- Organizace a administrace přijímacího řízení: komparativní analýza na FF UP 2007–2014. - In: Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 9-26. ISBN 978-80-244-4415-4
- K synkretismu vybraných slovních druhů v ruštině. - In: Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno : Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015, s. 299-306. ISBN 978-80-905336-5-3
- Teoretičeskie i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii. - In: Teoretičeskije i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 13-38. ISBN 978-80-244-4867-1 (Print), 978-80-244-4872-5 (Online : PDF)
- Javlenija sinkretizma na morfologičeskom urovně jazykovoj sistemy. - In: Teoretičeskije i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 13-38. ISBN 978-80-244-4867-1 (Print), 978-80-244-4872-5 (Online : PDF)
- Morfologičeskij status slovoformy tipa: opyt sinkretologičeskogo analiza gibridnogo slova. - In: Teoretičeskije i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 13-38. ISBN 978-80-244-4867-1 (Print), 978-80-244-4872-5 (Online : PDF)

Článek v odborném periodiku:

- Russkij jazyk - jego razvitije i funkcionirovanije - v kommunikativnych uslovijach virtuaľnogo web-prostranstva. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2008, roč. 46, č. N, s. 23-33. ISSN 0139-9268.
- Lingvo-pragmatičeskij analiz jazyka internetovskich diskussionnych forumov. Slavica Wratislaviensia CXLVII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład, 2008, roč. CLXVII, č. 6, s. 493-499. ISSN 0239-6661.
- Malyje slova velikogo jazyka I - "tipa". Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2008, roč. 47, č. 2, s. 45-53. ISSN 0139-9268.
- Malyje slova velikogo jazyka II/1 - "figa" - "fig". Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2010, roč. 49, č. 1, s. 11-20. ISSN 0139-9268.
- K nekotorym prijemam obrazovanija kompjuternogo žargona. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2011, roč. 50, č. 2, s. 121-126. ISSN 0139-9268.
- Malyje slova velikogo jazyka II/2 "Figa - fig" - i jego derivaty. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2012, roč. 51, č. 1, s. 23-30. ISSN 0139-9268.
- Lexika kompjuternoj reči: sinkretologičeskij analiz (v sopostavlenii russkogo i češskogo jazykov). Przegląd rusycystyczny. 2016, nr 1 (153), s. 93-106. ISSN 0137-298X

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map