WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VACEK, Jiří, PhDr.

* 1939-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiography
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Belorussia
Literary criticism (history) - Belorussian literature
Literary criticism (history) - Czech literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Poland
Literary criticism (history) - Polish literature
History - Russia
Literary criticism (history) - Russian literature
History - Ukraine
Literary criticism (history) - Ukrainian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Polish studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Culture (including book printing and art)
Russian studies - Culture (including book printing and art)
Russian studies - Historiography
Belorussian studies - History
Czech studies - History
Russian studies - History
Ukrainian studies - History
Polish studies - History
Russian studies - Literary criticism (history)
Polish studies - Literary criticism (history)
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
- ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v letech 1918-1945
- dějiny Slovanské knihovny
- česká kultura a literatura
- pragensie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Knihy a knihovny, archívy a muzea ruské emigrace v Praze. - In: Slovanský přehled. - Roč. 79, č. 1 (1993), s. 63-74.
- Institucionální základna ukrajinské emigrace v Československu v letech 1919-1945. - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945. Sv. 1 / V. Veber a kol. - Praha : Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK, 1993. - S. 35-45.
- Interakce ruské a ukrajinské emigrace s českou a slovenskou vědou a kulturou v letech 1919-1945. - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945. 2 / V. Veber a kol. - Praha : Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK, 1994. - S. 1-40.
- Ruský a ukrajinský Sokol v Československu. - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945. Sv. 3 / V. Veber a kol. - Praha : Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK, 1995. - S. 42-52.
- Rok 1926 v historii SSSR a v životě emigrantů. - In: Střední a východní Evropa v krizi XX. století : k 70. narozeninám Zdeňka Sládka. - Praha : Univ. Karlova, 1998. - S. 69-76. - (AUC. Philosophica et historica, 3-4/1995. Studia historica, XLII).
- Vztahy pedagogů Ukrajinské svobodné univerzity v Praze k české a slovenské vědecké a kulturní sféře. - In: Ukrajinská svobodná univerzita (1921-1996) : vědecký sborník z konference, věnované 75. výročí založení univerzity, Praha, 29.-30. listopadu 1996. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 1998. - S. 119-126.
- Die Slawische Bibliothek in Prag und ihre ukrainische Sammlung. - In: Studien zu deutsch-ukrainischen Beziehungen 3. - München : Ukrainische Freie Universität und The Shevchenko Scientific Society, USA, 1999. - S. 197-206.
- Slovanské sjezdy 1848-1946. - In: 150 let Slovanského sjezdu (1948) : historie a současnost : sborník referátů z vědeckého kolokvia 11. června 1998 v Praze. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. - S. 17-27.
- Пушкин в исследованиях и публицистике русских эмигантов в Чехословакии. - In: Пушкин и культура русского зарубежья : международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения, 1-3 июля 1999 г. - Москва : Русский путь, 2000. - S. 260-278.
- Zírající do slunce : literárněvědný sborník o životě a díle gruzínského knížete Konstantina Čcheidzeho, spisovatele v Čechách / sestavili Vladimír Bystrov a Jiří Vacek. - Praha : Bystrov a synové, 2002. - 407 s.
- Hlasy vyhnaných: periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945) / Jiří Vacek a Lukáš Babka. - Praha : Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2009. - 126 s.
- Běloruské kulturní stopy zanechané v českém prostředí v první polovině 20. století. - In: České vědomí Bělarusi. Чэшскае ўсведамленне Беларусі / V. Lendělová, J. Marvan, M. Vašíček (eds.). - Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2013. - S. 351-359.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map