WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HAVRÁNKOVÁ, Růžena, PhDr. CSc.

* 1929-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Historiography
History
History - Balkan
History - Bulgaria
Etnography, folklore and ethnology - Bulgarians
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - History of Slavonic nations
Etnography, folklore and ethnology - Montenegrins
History - Montenegro
History - Serbia
Etnography, folklore and ethnology - Serbians
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulgarian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Croatian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Serbian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Study of Montenegro - Ethnography, folklore and ethnology
Balkan studies - Ethnography, folklore and ethnology
Bulgarian studies - Historiography
Croatian studies - Historiography
Serbian studies - Historiography
Study of Montenegro - Historiography
Balkan studies - Historiography
Bulgarian studies - History
Croatian studies - History
Serbian studies - History
Study of Montenegro - History
Balkan studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny jižních Slovanů - 19. a 20. století
- bulharistika
- česko-bulharské (a č.-jihoslovanské) vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Historický klub (Historická společnost)
Publikační činnost / Publications - Откликът на Априлското въстание през 1876 г. сред чешкото общество. In: Исторически преглед. - Č. 6 (1959). - София. - S. 26-52.
- Česká veřejnost na pomoc protitureckým povstáním jižních Slovanů v letech 1875-1878. - In: Slovanské historické studie. 6. - Praha, 1966. - S. 5-53.
- Dějiny Jugoslávie / zprac. kol. za red. V. Žáčka a V. Starčeviće. - Praha : Svoboda, 1970. - 513 s. - Autorka 6. kapitoly na s. 273-347.
- Чешки културни дейци в България преди Освобождението. - In: Сборник в чест на акад. Димитър Косев. - София : БАН, 1974. - S. 199-212.
- Češi a Jihoslované v minulosti : od nejstarších dob do roku 1918 / ved. aut. kol. V. Žáček. - Praha : Academia, 1975. - 751 s. - Autorský podíl: kapitola VIII.1, s. 344-403; kapitola IX.3, s. 593-636.
- Dějiny československo-bulharských vztahů. - Praha : Academia, 1980. - 394 s. - Autorský podíl zejména na kapitolách II a III, s. 60-167.
- Zur Geschichte der tschechischen und bulgarischen Kulturbeziehungen während der Wiedergeburt. - In: Bulgarian Historical Review. - Sofia : 1988. - S. 84-90.
- Die tschechischen Demokraten und die Befreiungsbewegung der Balkanländer im 19. Jahrhundert, National-revolutionäre Bewegungen im Südosteuropa im 19. Jahrhundert. - Wien-München, 1992. - S. 258-262.
- Východní krize v 70. letech 19. století a politika staročeské strany. - In: Slovanské historické studie. 18. - Praha, 1992. - S. 123-150.
- Mladí Bulhaři v českých městech v 19. století. - In: Lidé města 7. : Češi a jižní Slované. - Praha, 1996. - S. 160-170.
- Bulhaři v české společnosti v 19. století. - In: Чехи в България и Българи в Чехия. - Шумен : Университетско издателство епископ Константин Преславски, 1998. - S. 23-28.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map