WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JANČÁK, Pavel, PhDr. CSc.

* 1926-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká dialektologie
- fonetika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení
Publikační činnost / Publications - Zvuková stránka českého pozdravu. - Praha : Nakl. ČSAV, 1957. - 111 s. - (Rozpravy ČSAV. Roč. 67/1957, Řada společ. věd ; Seš. 5).
- Český jazykový atlas / ved. aut. kol. J. Balhar, P. Jančák. - Praha : Academia, 1992-1997. - 2 sv. -
Sv 1: 1992. - 427 s.
Sv.2: 1997. 507 s.
- Mluva v západočeském pohraničí. - In: Západočeská vlastivěda. 2, Jazyk / L. Klimeš, Pavel Jančák... [et al.]. - Plzeň : Západočeské nakl., 1992. - S. 105-137.
- Survival of the Czech Dialect in Communities Abroad : a Comparison of Czech in Střelín and Daruvar. - In: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics / ed. E. Eckert. - Amsterdam ; Atlanta : Rodopis GA, 1993. - S. 262-275.
- Běžná mluva v Praze a její nářeční zázemí. - In: Český jazyk na přelomu tisíciletí / F. Daneš, P. Jančák a kol. - Praha : Academia, 1997. - S. 200-211.
- Mluva v severozápadočeském pohraničí. - In: Český jazyk na přelomu tisíciletí / F. Daneš, P. Jančák a kol. - Praha : Academia, 1997. - S. 239-249.
- Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny / P. Jančák, J. Jančáková. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2004. - 184 s. : 12 mapových příloh. - (Acta Universitatis Carolinae. Philologica ; Monographia CXLI)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map