WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VLČEK, Radomír, Doc. PhDr. CSc.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav Brno, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 532 290 502
+420 / 532 290 511
Bydliště / Home address Vodova 78, Brno, 612 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vlcek@hiu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - History of Slavonic nations
History - Russia
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Ruské dějiny 18. a 19. století
- Dějiny slovanské vzájemnosti a panslavismu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Akademická rada Akademie věd ČR - člen
- Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy - člen
- Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - člen
- Česko-ruská komise historiků a archivářů - člen
- Sdružení historiků Historický klub - člen
- Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR - člen výboru
- Slovanské historické studie - vedoucí redaktor
- Slovanský přehled - člen redakční rady
- Slovanské štúdie (Bratislava) - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Ruská liberální historiografie a tzv. ekonomické novokantovství : K pojetí státu a společnosti. - In: Slovanské štúdie. – Bratislava, 1992. - S. 5-29.
- Nacionalismus, panslavismus a neoslavismus – pokusy o řešení krize ruského impéria na přelomu 19. a 20. století. – In: Slovanský přehled. – Roč. 80, č. 1 (1994), s. 1-17.
K poctě Jaroslava Marka : Sborník prací k 70. narozeninám prof. Dr. Jaroslava Marka / usp. L. Slezák, R. Vlček. – Praha : Historický ústav AV ČR, 1996. – 270 s. – (Práce Historického ústavu. Řada C : Misellanea ; 13)
- Slovanská vzájemnost a panslavismus v českém pojetí v prvních letech po druhé světové válce. - In: Slovanské historické studie ; 23. – Praha, 1997. - S. 219-238.
- Ruský panslavismus a česká společnost v šedesátých letech 19. století. In: Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848/49-1918/19. – Prešov-Bratislava-Wien, 1999. - S. 97-108.
- Rusko, Severní Kavkaz a Čečensko v 19. století (Ke genezi a vývoji konfliktu). – In: Slovanský přehled. – Roč. 86 (2000), s. 289-308.
- Slovanské historické studie ; 27 : Východoevropská studia v České republice / usp. M. Šesták, R. Vlček. – Praha : Historický ústav AV ČR, 2001. – 242 s.
- Východoevropská studia v České republice 1990-2000. - In: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. - Praha, 2001. - S. 181-226. (Series Nova ; 7)
- Ruský panslavismus – realita a fikce. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2002 – 291 s.
- Zu den Wurzeln russischer Expansion nach Mittelasien. - In: Russia in Czech Historiography. Studies Published by the Prague Croup of Russian history specialists / ed. M. Bubeníková. – Prague : National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2002. Pp. 225-241.
- M. M. Speransky and Russia at the Beginning of the 19th Century. - In: Prague Perspectives (I) : The History of East Central Europe and Russia / ed. P. Roubal, V. Veber. – Prague : National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2004. - Pp. 179-192.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map