WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KLÍMOVÁ, Květoslava, PaedDr. Ph.D

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný český jazyk)
- teorie vyučování
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Oborová rada pro didaktiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity - členka
- Jazykovědné sdružení ČR - členka
Publikační činnost / Publications - O slovních druzích a tvarech slov. - In: Čeština hravě. Cvičebnice pro 6. roč. ZŠ a nižší gymnázia / P. Hauser a kol. - Praha: Pansofia, 1998.
- O slovních druzích a tvarech slov. - In: Čeština hravě. Cvičebnice pro 7. roč. ZŠ a nižší gymnázia / P. Hauser a kol. - Praha: Pansofia, 1999.
- O slovních druzích a tvarech slov. - In: Čeština hravě. Cvičebnice pro 8. roč. ZŠ a nižší gymnázia / P. Hauser a kol. - Praha: Pansofia, 2001.
- Tvarosloví. - In: Cvičebnice pro 9. roč. ZŠ a nižší gymnázia / P. Hauser a kol. - Úvaly u Prahy: ALBRA, 2003.
- Slovník jazykovědné terminologie / sest. P. Hauser, K. Klímová a kol. - Brno: Nová škola, 2001.
- Český jazyk pro 5. roč. ZŠ / P. Hauser, K. Klímová, H. Kneselová. - Úvaly u Prahy: ALBRA, 2002.
- Současná čeština v jazykovědě a praxi. - In: Vídeňské svobodné listy. - Roč. 6O, č. 25/26 (2005). - (Wien)

Úplná bibliografie ZDE

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map