WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MIŠUREC, Zdeněk, PhDr.

* 1925-2009

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - tradiční lidová píseň a hudba v Čechách a na Moravě
- rukodělná výroba
- ochrana památek lidového stavitelství prostřednictvím muzeí v přírodě
- využití soudobé výpočetní a filmové techniky při dokumentaci a výzkumu etnografických a folklorních jevů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národopisná společnost
- Česká společnost pro vědeckou kinematografii
- Senát Programové rady Mezinárodního folklorního festivalu ´Strážnice´
- Folklorní sdružení ČR
Publikační činnost / Publications - K otázce rozšíření rožnovského muzea v přírodě. - In: Zprávy Krajského muzea v Gottwaldově. - Č. 1/2 (1958), s. 18-25.
- PhDr. Emanuel Baláš : život a dílo. – Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1971. – 54 s.
- Formální metody zpracování dokumentace lidových staveb / Z. Mišurec, Z. Zastávka. – Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1977. - 159 s. – Opera ethologica 6.
- Metodika klasifikace prostorů a formálního zápisu půdorysu lidové stavby / Z. Mišurec, Z. Zastávka. - Praha : Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV, 1982. - 109 s. - (Opera ethnologica ; 10).
- Prostonárodní české písně a říkadla / Karel Jaromír Erben ; k tisku připr. Z. Mišurec. - Praha : Panton, 1984-1990. - 6 sv. - 1: 1984. 284 s.; 2: 1985. 466 s.; 3: 1986. 398 s.; 4: 1987. 434 s.; 5: 1988. 379 s.; 6: 1990. 367 s.
- Lidová píseň a hudba. - In: Západočeská vlastivěda - národopis. - Plzeň : Západočeské nakl., 1990. - S. 171-197, 9 il. : 19 not. příkl.
- Příspěvek k vývoji české etnografie a folkloristiky a Národopisné společnosti při ČSAV po únoru 1948 / Z. Mišurec, V. Jiřikovská. – In : Národopisný věstník československý, VIII/50. – Praha : Národopisná společnost při ČSAV, 1991. – S. 5-35.
- I. Klasifikační systém dokumentačního popisu objektů lidového stavitelství / Z. Mišurec, J. Vajdiš, Z. Zastávka. – In : Rekonstrukce památek 4, č. 3 (1993), s.197-205.
- Prameny : díl 2. – Praha : Folklorní sdružení ČR a Hud. nakl. Kneifl, 1994. – 54 s.
- Výstavní zpěvník Jana Pelára : (na paměť Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 1895) / z rukopis. sbírky Jana J. Nymburského vybral a k vyd. připr. Z. Mišurec. - Praha : Folklorní sdružení ČR ; Hudební nakl. Kneifl ; Rožnov p. Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1995. - 74 s.
- Leoš Janáček a lidová píseň : Myšlenky, touhy a činy. – In : Zvuk : Časopis pro kulturu a společenské dění. – podzim-zima 97, s.7-12.
- Korespondence a studie : z dokumentačních fondů Etnologického ústavu AV ČR v Praze / Leoš Janáček ; uspořádal a k vydání připravil Zdeněk Mišurec. 1. vyd. – Praha : Academia, 2002. – 176 s.
- Jaroslav Markl /1931-1985/. – Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2002. – 31 s. – Bibliografická příloha Národopisné revue č. 16.
- Valaské darebnice : Obírané a pijácké zpoza Radhošča a Javorníků / Arnošt Kubeša; k vzdání připravil Z. Mišurec. – Praha : Folklorní sdružení ČR a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2004. – 108 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map