WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PELIKÁN, Jarmil, Prof. PhDr. CSc.

* 1928-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Literary criticism (history)
Translators
Literary criticism (history) - Bulgarian literature
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Literary criticism (history) - Polish literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Bulgarian studies - Literary criticism (history)
Polish studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny polské literatury
- mezislovanské literární vztahy
- dějiny polského dramatu a divadla
- česko-polské kulturní vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i
społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1963. - 205 s., obr. příl. - (Opera Univ. Purkynianae Brunensis. Fac. phil. ; 89).
- Juliusz Słowacki wśród Czechów. Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1973. - 185 s., obr. příl. - (Opera Univ. Purkynianae Brunensis. Fac. phil. ; 194).
- Nástin dějin polské dramatiky. - Brno : Filozofická fakulta UJEP, 1978. - 122 s.
- Nástin dějin polského divadla. Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1988. - 119 s., obr. příl. - (Opera Univ. Purkynianae Brunensis. Fac. phil. ; 286).
- Purkyňova spolupráce s Poláky. Brno : Filozofická fakulta MU, 1990. - 146 s., obr. příl.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map