WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VAVREČKA, Mojmír, Doc. PaedDr. CSc.

* 1934-2020

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lexikologie a lexikografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Slovníky, monografie:

- Česko-ruský slovník slovesných spojení v ekonomické sféře / spolu s M. Rudincovou. - Ostrava : PC, 1996. - 65 s.
- Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru / spolu s B. Rudincovou a M. Hrdličkou. - Praha : "Centr Evropy", 1999. - 622 s. - ISBN 80-902758-0-X.
- Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru / spolu s B. Rudincovou a M. Hrdličkou. - Praha : "Centr Evropy", 1999. - 600 s. - ISBN 80-902758-1-8.
- Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) / spolu s V. Lednickým a kol. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - 200 s. - ISBN 80-7042-555-5.
- Pojmový slovník managementu II. (česko-anglicko-německo-ruský) / spolu s V. Lednickým a kol. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - 312 s. - ISBN 80-7042-578-4.
- K verbální a neverbální komunikaci : výběr z prací českých a slovenských autorů / M. Hrdlička, E. Demlová, K. Lepilová, M. Vavrečka. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. – 360 s. - ISBN 80–7042–662–4.
- Komunikační bariéry. - In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání / spolu s K. Lepilovou. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. - S. 137-175. - ISBN 80-7042-676-4
- 2000 nejpoužívanějších ruských slov. - Brno : PC Books, 2005. - 106 s. - ISBN 80-251-0589-X.
– Slovník managementu : klíčové pojmy a termíny. (Česko-anglicko-německo-ruský) / M. Vavrečka a V. Lednický a kol. - Brno : PC Books, 2005. - 1142 s. - ISBN: 80-251-0521-0.

Učebnice, příručky, skripta:

- Ruština pro 4. ročník ZŠ s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků / M. Vavrečka, L. Ries, J. Samlík, J. Bláhová. - Praha : SPN, 1984. - 360 s.
- Metodická příručka k učebnici Ruština 2 / M. Vavrečka, L. Ries, J. Samlík, J. Bláhová. - Praha : SPN, 1984. - 112 s.
Lexikologie ruského jazyka. - Ostrava : Pedagogická fakulta, 1989. - 133 s.
- Ruština pro oblast cestovního ruchu. - Ostrava : Pedagogická fakulta, 1995. - 130 s. - ISBN 80-7042-563-6
8.
- Funkční lexikologie 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. – 72 s. - ISBN 80–7042-890–2.
- Ruština pro podnikatele 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. – 81 s.
- Ruština pro podnikatele 2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. – 74 s.
- Dogovorilis´; Obchodujeme a podnikáme v ruštině / kolektiv autorů. - Plzeň : Fraus, 2004. – 396 s. - ISBN 80-7238-155-5.
- Obchodní korespondence v ruštině / spolu s J. Kupcevičovou. - Brno : CP Books, 2005. - 280 s. - ISBN 80-251-0588-1.

Články v odborných časopisech a sbornících:

- Jazykovyje barjery v reči perevodčika. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. - S. 73 – 78. - ISBN: 80-7042-575-X.
- Kommunikativnyje bar´jery v reči gida-perevodčika. - In: Cizojazyčná komunikace ve sféře podnikání. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - S. 11-18. ISBN 80-7042-549-0.
- Leksičeskije bar´jery v češsko-russkoj kommunikacii. - In: Inovace post¬graduální přípravy učitelů ruštiny. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. - S. 9-17. - ISBN 80-7042-573-3.
- Russkaja glagoľnaja terminologija i jejo funkcionirovanije v naučno-těchničeskom tekste. - In: Naučnyje školy VolGU. Russkij glagol, istorija i sovremennoje sostojanije. - Izd. VolGU, 2000. - S. 260-271. - ISBN 5-85534-321-9.
- Sémantika a spojitelnost sloves "jít - chodit" v češtině a jejich funkční ekvivalenty v ruštině. - In: Studia Slavica. Studia sławistyczne Opolsko-Ostrawskie. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2000. - S. 203-213. - ISBN 80-70042-549-0.
- Jazykovyje barjery v reči perevodčika. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. - S. 73–78. - ISBN: 80-7042-575-X.
- Kommunikativnyje barjery v russko-češskom obščenii. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. - S. 91-98. - ISBN 80-7042-598-9.
- Podíl předložek na jazykových bariérách v cizojazyčné komunikaci. - In: Čeština - jazyk slovanský. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. - S. 218-224. - ISBN 80-7042-194-0.
- Nazvanija žitelej, narodov i narodnostej stran Afriki, Ameriki, Avstraliji i Okeaniji. - In: Studia Slavica V. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. - S. 107-116. - ISBN 80-7042-609-8.
- Ke zdrojům jazykových bariér v rusko-české komunikaci. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. - Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. - S. 123-130. - ISBN 80-7042-617-9.
- Antologie teorie odborného překladu. - In: TOP. - Roč. XIV, č. 67 (2003), s. 25. - ISSN 1210-4159.
- Editace sborníku "Antologie odborného překladu". - Nitra -Ostrava, 2003. - ISBN 80-7329-026-X.
- Antologie teorie odborného překladu. - In: Studia Slavica VII. - Opole, 2003. - S. 315-316. - ISBN 1214-3111.
- Jazykové bariéry v podnikatelské komunikaci. - In: Lingua et communicatio. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - S. 119-125. - ISBN 80-7042-647-0.
- Výuka cizích jazyků a komunikační bariéry. - In: Text a dialog. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - S. 41–43. - ISBN 80-7042-651-9.
- Ke zdrojům jazykových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci. - In: Studia Slavica VIII. - Opole, 2004. - S. 181-188. - ISSN 1214-3111.
- Ke zdrojům jazykových bariér v lexikální spojitelnosti. -In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - S. 115-122. - ISBN 80-7368-026-2.
- Jazykovyje barjery v češsko-russkoj dělovoj kommunikaciji. - In: Materialy Internet-konferenciji. http://www.ostu.ru/conf/ruslang2004/trend3/vavrechka.htm

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map