WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KRČMOVÁ, Marie, Prof. PhDr. CSc.

* 1940

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav jazykovědy a baltistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 447
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address krcmova@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.phil.muni.cz/jazyk/krcmova.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - sociolingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení - členka
- oborová rada pro PGS v oboru filologie na FF MU - členka
Publikační činnost / Publications - Běžně mluvený jazyk v Brně. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1981. - 198 s.
- Stylistické aspekty výstavby textu. - In: Stylistika češtiny / J. Chloupek ... [et al.]. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1991. - S. 64-80.
- Pojmovost jako konstituující faktor projevu. - In: Stylistika češtiny / J. Chloupek ... [et al.]. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1991. - S. 169-186.
- Deklarování estetické funkce jako konstituující faktor projevu : funkční styl umělecké literatury. - In: Stylistika současné češtiny / M. Čechová ... [et al.]. - Praha : ISV, 1997. - S. 210-244.
- Fonetika a fonologie. - In: Příruční mluvnice češtiny / ed. P. Karlík, M. Nekula, Z. Rusínová. - 2. opr. vyd. - Praha : Nakl. Lidové noviny, 1996. - S. 21-64.

Soupis prací za léta 1962-1999 byl publikován ve Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, A 48 (2000), s. 175-187.

Informace o publikační činnosti od r. 2000 jsou na informačním systému Masarykovy univerzity v Brně na adrese is.muni.cz – lidé a dále podle jména.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map