WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

REJZEK, Jiří, Ph.D.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 217
+420 / 221 619 217
Bydliště / Home address Boleslavova 32, 140 00 Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 606 884 850
E-mail / E-mail address rejzjaff@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etymologie
- praslovanské hláskosloví
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - redakce časopisu Čeština doma a ve světě - člen
- Centrum pro výzkum staré češtiny - člen rady
- etymologická komise při Mezinárodním komitétu slavistů - člen
Publikační činnost / Publications - K etymologii č. chystati. - In: Slavia. - Roč. 64, seš. 4 (1995), s. 421-422.
- Initial sk-(šk-)/ch- Doublets in the Slavonic Languages. - In: The Slavonic and East European Review. - Vol. 76, Nr 2 (1998), s. 234-240.
- Česká slova na –trč (kostrč, kotrč, chatrč). - In: Studia etymologica Brunensia. - Roč. 1 (2000). - S. 329-332.
- K etymologii psl. *korenь. - In: Slavia. - Roč. 3 (2000), s. 345-347.
- K původu slova lem. - In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Roč. 1 (2001), s. 187-189.
- Český etymologický slovník. - LEDA, 2001. - 753 s.
- K chronologii vzniku iniciálního psl. ch-. - In: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21.8.2003. - Praha : Academia. - S. 115-124.
- Čtyři česko-slovinské lexikální izoglosy. - In: Studia etymologica Brunensia. - Roč. 2 (2003), s. 259-265.
- Ještě k fonetickým vlivům staré němčiny na starou češtinu. - In: Bohemistyka. - Roč. 3 (2003), s. 251-264.
- K některým méně známým případům tzv. lidové etymologie. - In: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám. - Praha, 2005. - S. 313-318.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map