WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HASIL, Jiří, PhDr.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 381
+420 / 221 619 381
Bydliště / Home address Ke Škole 3/1397, 149 00 Praha 4 - Chodov
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 272 918 248
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.hasil@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - čeština jako cizí jazyk
- lingvodidaktika češtiny jako cizího jazyka
- české reálie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Čeština pro německy mluvící začátečníky / J. Hasil, H. Hasilová. - Praha : ISV, 1995. - 279, 23 s.
- Čtení o České republice / J. Hasil, H. Hasilová. - Berlin : Humboldt Universität, 1997. - 197 s.
- Čeština pro středně a více pokročilé / J. Bischofová ... [et al.]. - Praha : Karolinum, 1997. - 244 s. - Spoluautor.
- Opera Národního divadla - zvláště po roce 1968. - In: Přednášky z XXXIX. běhu LŠSS / uspoř. J. Hasil. - Praha : Univ. Karlova, 1997. - S. 163-204.
- Česká kultura po roce 1989. - In: Přednášky z XL. běhu LŠSS / uspoř. J. Hasil. - Praha : Univ. Karlova, 1997. - S.
140-187.
- Výbor z textů k dějinám českého myšlení / s Janem Kuklíkem. - Praha : Karolinum, 2000. - 249 s.
- Z tradic české kultury / s Helenou Hasilovou. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004. - 178 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map