WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

LUSTIGOVÁ, Martina, PhDr.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 253 738
E-mail / E-mail address lustigova@hotmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
History - Balkan
History - Baltic
History - Belorussia
History - Bosnia-Herzegovina
History - Bulgaria
History - Byzantium
History - Croatia
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - General history
History - History of Slavonic nations
History - Lusatia
History - Macedonia
History - Montenegro
History - Poland
History - Russia
History - Serbia
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Slovenia
History - Soviet Union
History - Sub-Carpathian Ukraine
History - Ukraine
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Ukrainian studies - History
Polish studies - History
Baltic studies - History
Belorussian studies - History
Bulgarian studies - History
Croatian studies - History
Macedonian studies - History
Ruthenian studies - History
Serbian studies - History
Slovak studies - History
Slovene studies - History
Wendish studies - History
Study of Bosnia-Herzegovina - History
Study of Montenegro - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Česká politika a české politické myšlení
- Karel Kramář
- Střední a východní Evropa ve 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká společnost pro politické vědy - členka
- Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR - členka
Publikační činnost / Publications - Zora Dvořáková – první dáma dějepisectví třetího odboje. - In: Za svobodu a demokracii III. : Třetí protikomunistický odboj / sest. L. Babka, V. Veber. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Evropské hnutí v ČR, 2002. - S. 272–277.
- Kramářův pohled na Rusko. - In: Historický obzor. - Č. 5-6 (2003), s. 116-123.
- České dějiny od roku 1918. - In: Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha : Tutor, 2003. - S. 71–117.
- České dějiny od roku 1918. - In: Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Praha : Tutor, 2003. - S. 67–93.
- Názory Charlese Sealsfielda na Metternicha a jeho dobu. - In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 2003. - Znojmo, 2004. - S. 29–35.
- Karel Kramář a jeho slovanská politika. - In: Slovanství ve středoevropském prostoru / sest. D. Hrodek. - Praha, 2004. - S. 145-155.
- Karel Kramář´s Speeches in the National Assembly (1918-1937). - In: Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení : Chapters from the History of Representative and Parliamentary Institutions / sest. J. Georgiev, J. Kysela. - Praha, 2004. - S. 149–169.
- Jaká byla politika první republiky? - In: Polygon. - Č. 4 (2005), s. 56-61.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map