WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SVATOŇ, Vladimír, Prof. PhDr. CSc.

* 1931-2018

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiography
History
Literary criticism (history)
Philosophy and aesthetics
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Literary criticism (history) - History of literature
History - History of Slavonic nations
History - Russia
Literary criticism (history) - Russian literature
History - Soviet Union
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská literatura
- dějiny ruské literární vědy
- dějiny ruského duchovního života
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
- Společnost Mariny Cvetajové
- Literárněvědná společnost
- Estetická společnost
- Kruh moderních filologů
- Svět literatury - vedoucí redaktor
- Host - člen redakční rady
- člen poroty pro udělování ceny Magnesia Litera
Publikační činnost / Publications - Slovník ruských spisovatelů od počátků ruské literatury do roku 1917. – 1. vyd. – Praha : Lidové nakladatelství, 1972. – Aut. 62 hesel.
- Slovník spisovatelů SSSR, sv. I-II. Praha: Odeon, 1977. (Autorství asi 60 hesel z ruské poezie 19. a 20. stol.)
- Malá československá encyklopedie, sv. I-VI. Praha: Encyklopedický ústav ČSAV, 1984-1987. (Autorství asi 500 hesel z ruské literatury.)
- Epické zdroje románu. - Praha : Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, 1993. - 140 s.
- Román "životního zvratu" v ruské tradici : Křížové sestry A. M. Remizova. - In: Román a "genius loci" : regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. - Praha : Ústav pro českou a světovou liretaturu ČSAV, 1993. - S. 7-24.
- Sentimentální topika a motivika v raném díle Jana Nerudy. - In: Estetika. - Roč. 30, č. 2 (1993), s. 25-36.
- Gončarov i t. naz. russkij vopros. - In: Ivan Gončarov : Leben, Werk und Wirkung. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 1994. - S. 149-155.
- Symbol and the "Metaphysics of Presence" : on the Twofold Symbolic Nature of the Modern Novel. - In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague. N. S. Vol. 1. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamin, 1995. - S. 313-321.
- Rusistika a literární historie na konci 20. století. In: Svět literatury, 2002, č. 23-24, s. 157-166.
- Z druhého břehu : (studie a eseje o ruské literatuře). – 1. vyd. - Praha : Torst, 2002. - 603 s
- Na hranicích textu : úvahy a postřehy o souvislostech -mezi texty / [uspoř. V. Svatoň]. - Praha : Ústav slavistických a východoevropských studií, 2003. - 102 s. – Aut. úvodu.
- Proměny dávných příběhů : o poetice ruské prózy. - V Pardubicích : Marie Mlejnková, 2004. - 343 s
- Intertextualita a mýtus. In: Srovnávací poetika v multikulturním světě. Akta ze symposia. Praha: UK, FF, 2004, s. 77-95.
- Kostlivci ve skříni. Diskuse u „kulatého stolu“ o stavu současné rusistiky. In: Host, 2004, č. 8, s. 26-32.
- Na cestě z centra na okraj – z města na venkov. In: Cesty. Pojem – metafora – žánr. Praha: UK, FF, Centrum komparatistiky, 2004, s. 113-125.
- Čechov a tradice „slzavé komedie“. In: Divadelní revue, r. XVI, 2005, č. 1, s. 25-29.
- Český strukturalismus. Mezi formalismem a fenomenologií. Rec.: E. Volek: Znak-funkce-hodnota. Estetika a sémiotika umění Jana Mukařovského v proudech současného myšlení. Praha-Litomyšl: Paseka, 2004. In: Svět literatury, r. XV, 2005, č. 32, s. 189-194.
- Don Quijote a don Juan v románu F. M. Dostojevského Idiot. In: Don Quijote v proměnách času a prostoru. Ed. Michal Fousek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005, s. 15-27.
- Dvojí věčnost, dvojí nekonečno. In: Svět literatury, r. XIV, 2004, č. 28-29-30, s. 111-117.
- Literatura v čase, čas v literatuře. In: Estetika, r. XXXXI, 2005, č. 1-2, s. 1-15.
- Otázky české rusistice posledních patnácti let (Několik poznámek během cesty). - In: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů...“ (Sborník pro Václava Huňáčka) / sest. V. Lendělová, M. Řoutil. – Praha : Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 505-512.

Poznámky / Notes - velké množství publikací zahrnuje: samostatné knižní publikace, práce o starší i novodobé ruské literatuře a kultuře, práce z teorie literatury a dějin literární vědy, glosy o české literatuře, recenze vědeckých prací i beletrie, encyklopedie a slovníky

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map