WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HRABĚ, Vladimír, Prof. PhDr. CSc.

* 1927

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - konfrontace jazyků různých systémů, zejména ruštiny a angličtiny
- jazykovědná rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Polovětné vazby a kondenzace \"druhého sdělení\" v ruštině a v češtině. - Praha : Nakl. ČSAV, 1964. - 94 s. - (Rozpravy ČSAV. Roč. 74/1964, Řada společ. věd ; Seš. 10).
- Transformační syntax současné ruštiny / V. Hrabě, P. Adamec. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1971. - 115 s.
- Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1982. - 282 s. - Člen aut. kolektivu.
- Morfologie ruštiny / S. Žaža ... [et al.]. - Brno : Masarykova univ., 1996. - 2 sv. - 1. 166 s.; 2. 165 s. - Člen aut. kolektivu.

Poznámky / Notes - poslední pracoviště 0A Pelhřimov do roku 2000

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map