WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠROUFKOVÁ, Miloslava, PhDr.

* 1926

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lexikografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Velký rusko-český slovník / za ved. L. Kopeckého, B. Havránka, K. Horálka zprac. kol. spolupracovníků. - Praha : Nakl. Československo-sovětského institutu, 1952-1964. - 6 sv. - D. 1: A-J. 1952. 23, 645 s.; D. 2: K-O. 1953. 15, 740 s.; D. 3: P. 1956. 15, 734 s.; D. 4: R-S. 1959. 15, 735 s.; D. 5: T-Ja. 1962. 16, 868 s.; D. 6: Dodatky A-Ja. 1964. 15, 538 s. - Později vyd. Nakl. ČSAV. - Spoluatorka.
- Česko-ruský slovník ve dvou dílech / zprac. lexikografický kol. za ved. L. V. Kopeckého, J. Filipce a O. Lešky. - Praha : SPN. ; Moskva : Russkij jazyk, 1976. - 2 sv. - D. 1: A-O. 580 s.; D. 2: P-Z. 861 s. - Spoluatorka.
- Rusko-český slovník ve dvou dílech / zprac. lexikografický kol. za ved. L. V. Kopeckého a O. Lešky. - Praha : SPN. ; Moskva : Russkij jazyk, 1978. - 2 sv. - D. 1: A-O. 662 s.; D. 2: P-Ja. 694 s. - Spoluautorka.
- Rusko-český a česko-ruský slovník / M. Šroufková, R. Pleský, M Vencovská. - Praha : SPN., 1987. - 300 s. - Přeprac. vyd.: Praha : LEDA, 1998. 979 s.
- Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník / M. Šroufková, J. Dvořáková, V. Kolafová, R. Pleský. - 5. vyd. - Praha : SPN, 1986. - 724 s.
- Akademický slovník cizích slov / kol. aut. pod vedením V. Petráčkové a J. Krause. – 1. vyd. - Praha : ACADEMIA, 1995. – 835 s. – Spoluautorka.
- Praktický slovník ruština čeština = Praktický slovník rusko-český, česko-ruský (Var.) / P. Pohlei, M. Šroufková. - 1. vyd. - Voznice : LEDA, 2003. - 703 s.
- Velký česko-ruský slovník / M. Sádlíková a kol. – 1. vyd. - Praha : LEDA ve spolupráci se Slovanským ústavem AVČR, 2005. – 1432 s. – Spoluautorka.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map