WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

TĚŠITELOVÁ, Marie, PhDr. DrSc.

* 1921-2011

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - kvantitativní zpracování češtiny
- aplikace kvantitativních metod při studiu slovanských jazyků, zvláště jevů lexikálních a gramatických
- typologie slovanských jazyků z hlediska systematického studia kvantitativního
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - členka
- Pražský lingvistický kroužek - členka
- Prague Studies in Mathematical Linguistics - členka redakční rady (1967-1990)
- ITL (Review of Applied Linguistics) (Leuven) - členka redakčního kruhu (1977-1990)
- Slovo a slovesnost - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce / J. Jelínek, Josef V. Bečka, M. Těšitelová. - 1. vyd.. - Praha : SPN, 1961. - 585 s.
- O morfologické homonymii v češtině. – Praha : Academia, 1966. – 94 s. – (Rozpravy ČSAV, roč. 76, seš. 8).
- Prague studies in Mathematical Linguistics 3-7 / v různém red. kol.
. – Praha : Academia, 1972-1981.
- Otázky lexikální statistiky. – Praha : Academia, 1974. – 289 s. – (Studie a práce lingvistické; 9).
- Využití statistických metod v gramatice. - Praha : Academia, 1980. - 219 s. - (Studie a práce lingvistické ; 15).
- Kvantitativní charakteristiky současné češtiny / M. Těšitelová a kol. - Praha : Academia, 1985. - 249 s. - (Studie a práce lingvistické ; 19).
- Současná česká administrativa z hlediska kvantitativního / Marie Těšitelová s kolektivem úseku matematické lingvistiky. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 1985. - 122 s.
- Retrográdní slovník současné češtiny / M. Těšitelová, J. Petr, J. Králík. - Praha : Academia, 1986. - 502 s.
- O češtině v číslech / M. Těšitelová a kol. - Praha : Academia, 1987. - 205 s.
- Kvantitativní lingvistika : určeno pro posl. fak. filozof. / Marie Těšitelová. - 1. vyd.. - Praha : SPN, 1987. - 187 s.
- Quantitative Linguistics. - Prague : Academia ; Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Co., 1992. - 253 s.
- O historii české kvantitativní lingvistiky : Příspěvek k historii lingvistiky. – Praha, 1993. – 244 rkp. s. – (nepublikováno).
- Die tsechischen Fachsprachen im 20. Jahrhundert und ihre Erforschung : eine Übersicht / Ed. by Lothar Hoffmann et al. – Berlin – New York : Walter de Gruyter, 1999. – In : Fachsprachen – Languages for Special Purposes. – Volume 2, pp. 1545-1551.

Poznámky / Notes - od r. 1948 do současnosti (2005) uveřejnila Marie Těšitelová v periodikách domácích i zahraničních přes 200 statí a článků s problematikou převážně z kvantitativní lingvistiky

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map