WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

TRöSTEROVÁ, Zdeňka, Prof. PhDr. CSc.

* 1936

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Russian studies - Culture (including book printing and art)
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruský jazyk
- problematika spisovných slovanských jazyků a jejich vývoje
- historická gramatika ruštiny (konstituování systému staroruského hypotaktického souvětí)
- problematika jazykové normy v synchronním a diachronním aspektu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - členka
- Česká asociace rusistů - členka
- oborová rada pro ruský jazyk PF UJEP
- Opera Slavica - členka redakční rady
- Rossica - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Spojovací výraz jako a jazykové prostředky kompenzující jeho polyfunkčnost v staroruském hypotaktickém souvětí. - In: Slavia. - Roč. 45, seš. 3 (1976), s. 236-244.
- K funkci korelátů v staroruských příslovečných souvětích. - In: Československá rusistika. - Roč. 22, č. 3 (1977), s. 97-104.
- K nekotorym osobennostjam svjaznosti drevnerusskogo teksta i ich roli v perestrojke "tipa" sintaksisa. - In: Vostočnyje slavjane : jazyki, istorija, kul'tura. - Moskva : Nauka, 1985. - S. 13-20.
- Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience. - In: Opera Slavica. - Roč. 1, č. 2 (1991), s. 2-12; roč. 2, č. 1 (1992), s. 1-10.
- Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1994. - 78 s.
- Duchovní svět středověkých vzdělanců v kulturněhistorickém areálu Slavia Orthodoxa. – In : Jazyk a literatura v historické perspektivě. – Ústí nad Labem, UJEP, 1998. – S. 43-59.
- Jurodivost jako jiná dimenze svatosti v ruském kulturněhistorickém
kontextu. – In : Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. - Ústí nad Labem, UJEP, 1999. – S. 347-355.
- Vliv konfese na formování slovanských spisovných jazyků v předspisovném období. – In : Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Řada jazykovědná, roč. 1. – Opava, 2001. – S. 23-35. –
- Sotrudničenstvo russkich i češskich lingvistov v oblasti izučenija razgovornoj reči. – In : Russkij jazyk v centre Jevropy,4. – Banska Bystrica : ASR, 2001. – S. 34-38.
- Ruština mezi hovorností a psaností : přechodné řečové útvary. – In : Slavia 70 (2001), 2, s. 209-215.
- rámcové srovnávání jazykových systémů blízce příbuzných jazyků jako prostředek prohlubující jazykový nadhled bohemistů. – In : Usta ad Albim, Bohemica, II, 3. – Ústí nad Labem : PF UJEP, 2002. – S. 71-83.
- Ruský postfix –sja jako průsečík gramatických a lexikálních významů. – In : Opera Slavica XIII , 2(2003), s. 11-19.
- K stilističeskomu ponjatiju „obraz avtora“. – In : Opera Slavica XV, 2 (2005), s. 25-31.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map