WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠATAVA, Leoš, prof. PhDr. CSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, Celetná 20, 116 42 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 641
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address lsatava@tiscali.cz ; leos.satava@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://uetn.ff.cuni.cz/cs/vyucujici/prof-phdr-leos-satava-csc/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
History
Linguistics
Literary criticism (history)
History - Lusatia
Literary criticism (history) - Ruthenian literature
Linguistics - Wendish
Etnography, folklore and ethnology - Wends
Zaměření geografické / Geographical field of study Wendish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Wendish studies - History
Wendish studies - Linguistics
Wendish studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - sorabistika
- slovanské mikrojazyky – sociolingvistika
- české a slovenské menšiny v zahraničí
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Lužičtí Srbové v severních Čechách od roku 1945 do současnosti. – In: Český lid. – Roč. 73, č. 1 (1986), s. 18-23.
- Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA. – Praha : Univerzita Karlova, 1989. – 164 s., 56 s. fotopříl. - (AUC. Philosophica et Historica, Monographia ; 111/1985).
- Lusatian Sorbs in eastern Germany. – In: Minorities in Central and Eastern Europe. – London : Minority Rights Group, 1993. - S. 32-33, 45-46.
- Národnostní menšiny v Evropě : encyklopedická příručka. – Praha : Ivo Železný, 1994. – 388 s., mp.
- Vystěhovalectví do USA. – In: Češi v cizině 9. – Praha : AV ČR, 1996. - S. 155-171.
- Lesser-Used Language Groups in the Czech Republic. – In: Lesser-Used Languages in States Applying for EU Membership, EDUC 106 EN Rev. 1. – Luxembourg : European Parliament, 2001, s. 41-53.
- Jazyk a identita etnických menšin : možnosti zachování a revitalizace. – Praha : Cargo, 2001. – 160 s.
- Sprachverhalten und ethnische Identität : Sorbische Schüler an der Jahrtausendwende. – Bautzen : Domowina-Verlag. – 288 s. – (Schriften des Sorbischen Instituts 39).

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map