WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VŠETIČKA, František, Doc. PhDr. CSc.

* 1932

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Translators
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Literary criticism (history) - Polish literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Polish studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - poetika literárního díla
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Alternativa plus - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Václav Říha. – 1. vyd. – Praha : SNDK, 1964. – 132 s.
- Josef Štefan Kubín. – 1. vyd. – Praha : Čsl. spisovatel, 1980. – 126 s.
- Kompoziciána : o kompozičnej výstavbe prozaického diela. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986. - 272 s.
- Čtyři hlasy : o kompoziční výstavbě poezie pro děti. - Ostrava : Profil, 1989. - 204 s.
- Komenský básník. – 1. vyd. – Brno : Collegium lucis, 1992. – 64 s.
- Stavba prózy. - Olomouc : Vydav. Univ. Palackého, 1992. - 154 s.
- Jakub Arbes. - 1. vyd. - Praha : Pražská imaginace, 1993. - 97 s.
- Stavba básně. - Olomouc : Vydav. Univ. Palackého, 1994. - 160 s.
- Před branami Omegy : román o jednom českém osudu. - Olomouc : Votobia, 1995. - 155 s.
- Stavba dramatu. - Olomouc : Vydav. Univ. Palackého, 1996. - 144 s.
- Vnitřní vitráže : o lidech ze světa umění a vědy. - Olomouc : Votobia, 1996. - 209 s.
- Podoby prózy : o kompoziční výstavbě české prózy dvacátých let 20. století. - Olomouc : Votobia, 1997. - 248 s.
- Puklá pečeť polibku = Pęknięta pieczęć pocałunku / Jan Pyszko ; [z polštiny přeložil, doslovem a biografickými daty opatřil František Všetička]. - Olomouc : Votobia, 1998.
- Dílna bratří Čapků : příspěvek k poetice jejich literární tvorby. - Olomouc : Votobia, 1999. - 177 s.
- Dílna Miroslava Horníčka. - 1. vyd.. - Olomouc : Nakl. Olomouc, 1999. - 87 s.
- Daleký dům : životní příběh Viktora Dyka. –1. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2001. - 203 s.
- Tektonika textu : o kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století. - Olomouc : Votobia, 2001. - 269 s.
- Lexikon literárních pojmů / L. Pavera, F. Všetička. - 1. vyd.. - Olomouc : Nakl. Olomouc, 2002. - 422 s.
- Olomouc literární. - Olomouc : Votobia, 2002. - 253 s.
- Kroky Kalliopé : o kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20. století. Olomouc : Votobia, 2003. - 285 s.
- Možnosti Meleté : o kompoziční poetice české prózy desátých let 20. století. - Olomouc : Votobia, 2005. - 301 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map