WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ZBÍRALOVÁ, Dana, Mgr. Ph.D.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Pujmanové 1584/42, 140 00 Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 724 004 144
E-mail / E-mail address danielaeva@hotmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics
Paleoslavonic studies
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Paleoslavonic studies - Paleoslavonic studies
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - církevní slovanština
- srovnávací slovanská jazykověda
- byzantologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Sistema glagol'nogo udarenija v novom russkom cerkovnoslavjanskom jazyke. - In: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století / věd. red. A. Gladrow, L. Řeháček, H. Gladkova. - Praha : Euroslavica, 1996. - S. 83-110.
- K otázce slovních druhů v nové ruské slovanštině. - In: Slavia, roč. 66, č. 3 (1997), s. 259-267.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map