WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ZELENKA, Miloš, Prof. PhDr. DrSc.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR a Univerzita Karlova, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Legerova 61, 120 00 Praha 2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Plzeňská 127, 150 00 Praha 5 - Košíře
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 257 212 533
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zelenka.milos@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Polish literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
Literary criticism (history) - Slovene literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Polish studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Slovene studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární teorie a literárněvědná metodologie
- současné literárněvědné směry
- slovanská komparatistika ve středoevropském kontextu
- dějiny české meziválečné slavistiky a literární komparatistiky (F. Wollman, K. Krejčí, R. Wellek, R. Jakobson aj.)
- česká literatura 19. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace slavistů - místopředseda
- Slavistická společnost Franka Wollmana - místopředseda
- Společnost Aloise Jiráska - předseda
- Matice moravská
- Opera Slavica - člen redakční rada
- Komise pro dějiny slavistiky a Komise pro dějiny slovanských srovnávacích literatur při Mezinárodním komitétu slavistů
Publikační činnost / Publications - Úplná biblografie ZDE

- René Wellek a meziválečné Československo : ke kořenům strukturální estetiky / I. Pospíšil, M. Zelenka. - Brno : FF MU, 1996. - 212 s. - (Spisy FF MU v Brně ; Č. 308).
- Idee e concezioni della "letteratura del mondo" nella scuola cèca di comparatistica letteraria. - In: I Quaderni di Gaia : almanacco di letteratura comparata. - Ann. 7, Nr 10 (1996), s. 89-100.
- Heterogenita světové literatury jako pojem a koncepce. - In: Literatura a heterogeniczność kultury. - Warszawa : Wydaw. TRIO, 1996. - S. 42-50.
- K meziliterárním souvislostem žánrového vývoje veršovaného románu v 2. polovině 19. století / M. Zelenka, M. Pokorný. - In: Osobitné medziliterárne spoločenstvá. 5, Slovanské literatúry / D. Ďurišin a kol. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV. 1993. - S. 199-209.
- K poetice česko-slovenského a polského literárního stalinismu. - In: Slavia. - Roč. 63, seš. 3 (1994), s. 317-329.
- Roman Jakobson i slavističeskie issledovanija mežvojennych let : (po povodu disskussij o charaktere i granicach ponjatija „slavjanskaja filologija“). – In : Slavjanovedenie 33, č. 4 (1997), s. 164-176.
- K problematice neoidealismu ve slovanských literaturách : Friedrich Nietzsche a teorie literárních dějin. – In : Česká slavistika 1998 : České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů,Krakov, 1998/ ed. E. Bláhová, E. Šlaufová, S. Wollmen a M. Zelenka. – Praha : Euroslavica, 1998. – S. 275-282.
- Literární věda a slavistika. – Praha : Academia, 2002. – 260 s.
- Manuskriptologija in njen pomen za literarno zgodovino v kontekstu sodobne metodologie. In : Kako pisati literarno zgodovino danes? – In : Razprave / ed. D. Dolinar a M. Juvan. – Ljublajana : Inštitut za slovensko literature in literarne vede ZRC SAZU, 2003. – S. 175-192.
- Mitteleurope las Knotenpunkt der Methodologien : Franka Wollmans Slovesnost Slovanů – Traditionen und Zusammenhänge. – In : Frank Wollman : Die Literatur der Slawen / Herausgegeben R. Ibler und I. Pospíšil. – Frankfurt am Main : Peter Lanf Verlag, 2003. – S. 7-30. – Spoluautor.
- Hermeneutische und dekonstruktivische Affasung der Weltliteratur – ein Ausweg aus der Krise?. – In : Concept of World Literature in the Age of Globalization / ed. J. Koška a P. Koprda. – Bratislava : Ústav svetovje literatúry SAV, 2003. – S. 155-168.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map