WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŽAŽA, Stanislav, Prof. PhDr. CSc.

* 1929-2018

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - konfrontační lingvistika, syntax ruštiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Příruční mluvnice ruštiny. 2, Skladba / J. Bauer, R. Mrázek, S. Žaža. - Praha : SPN, 1979. - 521 s.
- Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim / M. Kubík ... [et al.]. - Praha : SPN, 1982. - 282 s. - Spoluautor.
- Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa. - Praha : SPN., 1988-1991. - 2 sv. - 1: Třídění sloves. 1988. 108 s.; 2: Přízvuk slovesných tvarů. Brno : MU, 1991. 68 s.
- Základy ruštiny pro filology : (v porovnání s češtinou). - Brno : MU, 1992. - 101 s.
- Morfologie ruštiny / S. Žaža ... [et al.]. - Brno : MU, 1996-1997. - 2 sv. - 1: 1996. 166 s.; 2: 1997. 165 s.
- Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. – Brno : MU, 1999. – 122 s.
- Latina pro studenty východoslovanských jazyků. – Brno : MU, 2000. – 120 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map