WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VYDRA, Zbyněk, Mgr. Ph.D.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, Studentská 84, 532 10 Pardubice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 466 036 447
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zbynek.vydra@upce.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://uhv.upce.cz/cs/zbynek-vydra/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Poland
History - Russia
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - History
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - antisemitismus ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století (do 1945) s důrazem na Rusko a Polsko
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanské historické studie - člen redakční rady
- Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR - člen výboru
Publikační činnost / Publications Monografie

-Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku.- Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 552 s. ISBN 978-80-87378-08-3.
-Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století.- Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7194-948-0. (ed.)
-Viktor Fischl (1912-2006). Příběh českých židů ve 20. století.-Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-028-6. (ed.)
-Židovská otázka v carském Rusku, 1881-1906. Vláda, Židé a antisemitismus.-Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 286 s. ISBN 80-7194-801-2.

Odborné studie, kapitoly v monografiích

-Židé v předrevolučním Rusku a anglosaská historiografie: stará a nová paradigmata? - In: Slovanský přehled 5 (2011), s. 603-624. ISSN 0037-6922.
-V zajetí temných sil. Nikolaj Markov, antisemitismus a ruská radikální pravice. - In: Slovanský přehled 3-4 (2010), s. 457-472. ISSN 0037-6922.
-Počátky letectví v carském Rusku před 1. světovou válkou. - In: Století letectví v zemích Koruny české, Praha: Národní technické muzeum, 2010. S. 65-76. ISBN 978-80-7037-196-1.
-Na stráži samoděržaví. Vladimir Andrejevič Gringmut a Ruská monarchistická strana, 1905-1907. - In: Theatrum historiae 5, 2009, s. 113-141. ISSN 1802-2502.
-Jiná Evropa? Carské Rusko očima The Cambridge History of Russia. - In: Slovanské historické studie, 33 (2008), s. 189-209. ISSN 0081-007X.
-Richard Pipes a interpretace ruské revoluce. Příklad pojetí americké historiografie. - In: Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.), Interpretace ruské revoluce 1917, Brno: CDK, 2008. S. 88-101. ISBN 978-80-7325-150-5.
-"Není Rusko bez cara". Romanovské jubileum v roce 1913. - In: Theatrum historiae 2, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. S. 305-334. ISBN 978-80-7395-027-9. ISSN 1802-2502.
-Příliš mnoho dějin? Holocaust a historikové. - In: Zbyněk Vydra (ed.), Viktor Fischl (1912-2006). Příběh českých židů ve 20. století, Pardubice: Univerzita Pardubice 2007. Nestr. ISBN 978-80-7395-028-6.
-Z deníku rozzlobeného muže. Lev Tichomirov a první ruská revoluce. - In: Slovanské historické studie 32 (2007), s. 237-250. ISSN 0081-007X.
-Krvavé obvinění a moderní společnost. Tradiční protižidovský stereotyp na konci 19. století. - In: Zbyněk Vydra (ed.), Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století, Pardubice 2007, s. 51-72. ISBN 978-80-7194-948-0.
-Žena v předrevolučním Rusku očima anglosaské historiografie. - In: Tzv. dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie / Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana Stráníková (edd.). - Pardubice 2006, s. 179-196. ISBN 80-7194-920-5.
-Bejlisova aféra. Antisemitismus a ruský politický život v letech 1911-1913. - In: Theatrum historiae 1, Pardubice: Univerzita Pardubice 2006, s. 203-231. ISBN 80-7194-857-8.
-Ivan Aksakov a židovská otázka v carském Rusku. Několik poznámek ke vztahu slavjanofilství a antisemitismu. - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska. Tradice a alternativy, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2005. S. 159-188. ISBN 80-86818-15-2.
- Sergej Grigorjevič Svatikov (1880-1942): historik proti antisemitismu a bolševismu. - In: Slovanský přehled. - Roč. 89, č. 1 (2003), s. 161-167.
- Anti-Jewish pogroms in 1881/82 and the attitude of Russian Government to the "Jewish Question". - In: Russia in Czech Historiography. Studies Published by the Prague Croup of Russian history specialists / ed. M. Bubeníková. – Prague : National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2002. S. 174-220.
- N. P. Ignatěv, I. S. Aksakov a Zemský sněm. - In: Slovanský přehled. - Roč. 87, č. 1 (2001), s. 111-124.
- N. P. Ignatěv, I. S. Aksakov a Zemský sněm. - In: Slovanský přehled. - Roč. 87, č. 1 (2001), s. 111-124.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map