WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HOMOLKOVÁ, Milada, PhDr.

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení vývoje jazyka, Valentinská 1, 116 46 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 225 391 458
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address homolkova@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://ujc.avcr.cz/zakladni-informace/pracovnici/homolkova-milada.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - diachronní lexikologie a lexikografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení
- Jednota klasických filologů
- Listy filologické - redakční rada - členka
- Naše řeč - redakční rada - členka
Publikační činnost / Publications - K původu pravopisu jednoho literárního termínu. - In: Naše řeč. - Č. 88 (2005). - S. 167 - 168.
- Záludnosti české předpony přě-. - In: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám. - Praha, 2005. - S. 129 - 136.
- K epištolní části tzv. Lekcionáře (Evangeliáře) Olomouckého. - In: Studia Moravica I. - Olomouc : UP, 2004. - S. 31 - 45.
- O staročeském slovese přěmoci (K integraci kalkových významů do lexikálně sémantických struktur). - In: Studia etymologica Brunensia 2. - Praha, 2003. - S. 191 - 200.
- K staročeskému slovu žizn. - In: Cyrilomethodiana : In Honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal / sest. Zoe Hauptová a Eva Šlaufová. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2001. - S. 357 - 360.
- Möglichkeiten der Erkennung und Beschreibung lexikalisch-semantischer Strukturen (am Beispiel des Alttschechischen). - Wiener Slavistisches Jahrbuch. - Č. 46 (2000). - S. 175 - 184.
- Ze Staročeského slovníku : LyraMat ad Mt 5,34. - In: Septuaginta Paulo Spunar oblata 70+2 / sest. Jiří Kroupa. - Praha : KLP, 2000. - S. 287 - 290.
- Staročeský slovník ve službách etymologie. - In: Studia etymologica Brunensia 1. - Praha, 2000. - S. 67 - 73.
- K onomastické stránce Vlastního životopisu Karla IV. - In: Onomastické práce sv. 4 : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc.) - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000. - S. 162 - 166.
- Malá etuda lexikálně historická: O polylexii ve staré češtině. - In: Čeština doma a ve světě. - Č. 6(2) (1998), 1998. - S. 88 - 90.
- Dobrodružství lexikografie. - In: Naše řeč. - Č. 81 (1998). - S. 70 - 79.
- Slovotvorný morfém proti- z pohledu diachronního. - In: Slovo a slovesnost. - Č. 58 (1997). - S. 96 - 104.
- O slovese protiřečit. - In: Naše řeč. - Č. 79 (1996). - S. 21 - 25.
- Terminologie vs. historická lexikografie. - In: Termina 94 : Sborník příspěvků. - Praha : Ped. fak. Technické univerzity Liberec - ÚJČ AV ČR Praha, 1995. - S. 138 - 142.
- Malá etuda lexikálně historická: Protinožci. - In: Čeština doma a ve světě. - Č. 3 [2] (1995). - S. 82 - 84.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map