WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

WIENDL, Jan, PhDr. Ph.D.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 232
+420 / 221 619 232
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jan.wiendl@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české literatury 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - časopis Slovo a smysl - výkonný redaktor
- Společnost F. X. Šaldy - předseda
- vědecká rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR - místopředseda
- rada programu výzkumu a vývoje MK ČR - člen
- literární komise odboru umění a knihoven MK ČR - člen
Publikační činnost / Publications - Česká nezávislá literatura v ohlasech : výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990 / F. Knopp, J. Mika, J. Wiendl, P. Janoušek. - Praha : Primus, 1994. - 285 s.
- Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, A-L. - Praha : Brána, 1995. - 549 s. - Člen aut. kolektivu.
- "V blízkosti jsi za smrtí ..." : nad básněmi Violy Fischerové. - In: Česká a slovenská literatura dnes / red. P. Janáček. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Opava : Slezská univ., 1997. - S. 135-141.
- Píseň o poezii a člověku : o literárněkritické metodě Bedřicha Fučíka. - In: Tvar. - Č. 2 (1995), s. 10.
- Rané básnické sbírky Jana Zahradníčka. - In: Česká literatura. - Roč. 45, č. 3 (1997), s. 258-276.
- Cercatori di bellezza e ordine : La Letteratura ceca di orientamento cristiano nella prima metà del XX secolo. - Udine : Forum, 2003. - 44 str. - (Lezioni e letture; 3)

Kompletní bibliografii viz: wiendl.doc

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map