WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KORZENNY, Jan, Doc. PhDr. CSc.

* 1925-2010

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Polish literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Polish studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární věda - polská literatura
- dějiny polské literatury
- česko - polské literární vztahy
- didaktika polského jazyka a literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Komedie Fredry na scenach czeskich. - In: Pamiętnik Teatralny. - Rocz. 7, zesz. 2 (1958), s. 299-321.
- Polské drama v Čechách v období Prozatímního divadla. - In: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci : jazyk a literatura. 6. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1959. - S. 69-82.
- Maria Konopnicka a Czesi. - In: Sborník prací jazykovědných a literárněvědných. 2. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1961. - S. 123-135. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Philologica ; 4).
- Michał Bałucki na scenach czeskich. - In: Pamiętnik Teatralny. - Rocz. 11, zesz. 3/4 (1962), s. 481-505.
- Dramat polski na scenie czeskiej do otwarcia Teatru Narodowego. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1975. - 122 s. - (Spisy Ped. fak. v Ostravě ; Sv. 32).
- Związki J. I. Kraszewskiego z Czechami. - In: Kalendarz Śląski 1982. - Ostrava : Profil, 1981. - S. 129 - 132.
- Czeskie peregrynacje Michała Bałuckiego. - In: AUO. - D-26. - 1989. - S. 83 - 92.
- Z dziejów edukacji w Łomnej. - In: Łomiańska jubilatka. - Dolní Lomná, 1995. - S. 5 - 28.
- Przyczynek do szkolnictwa w Dolniej Łomnej. - In: Biuletyn Ośrodka Dokumentacyjnego. - Č. 1 (1995).
- Z działalności placówki polonistycznej w Ostrawie. - In: Biuletyn Polonistyczny. - Sv. 5 (1988). - S. 152 - 159.
- W górę doliny. Zaolziańscy ludzie póra / sest. J. Korzenny, W. Sikora. - Český Těšín : Olza, 1992.
- Kronika obce Horní Lomné (retrospektivní zápis). - Český Těšín, 1999.
- Z minulosti Dolní Lomné (Údolí Lomné). - In: Lomňanská setkání : Sborník k 30. výročí národopisných slavností Slezské dny. Dolní Lomná : Matice Slezská, 1999.
- Z dějin osídlování údolí Lomné. - Horní Lomná : Obecní úřad, 2000. - S. 3.
- O Słowackim w Czechach. - In: Zwrot. - Č. 2. - Český Těšín : Polský kulturně osvětový svaz v České republice, 2000.

Poznámky / Notes - spoluautor učebnic pro žáky polských menšinových škol na českém Těšínsku
- ediční rada nakladatelství Profil - Ostrava - člen (před r. 1989)

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map