WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ADAMEC, Přemysl, Prof. PhDr. DrSc.

* 1930

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná rusistika
- jazykovědná bohemistika
- syntax a sémantika současné ruštiny a češtiny
- konfrontační analýza ruštiny a češtiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní komitét slavistů - Gramatická komise - expert
- Česká asociace rusistů
- Societas Linguistica European (do r. 1994)
- Pražský lingvistický kroužek
- Jazykovědné sdružení ČR - místopředseda (do r. 1996)
- Russian Linguistics - redakční rada - člen (1990-1995)
Publikační činnost / Publications - Porjadok slov v sovremennom russkom jazyke. - Praha : Nakl. ČSAV, 1966. - 96 s. - (Rozpravy ČSAV. Roč. 76/1966, Řada společ. věd ; Seš. 15).
- Očerk funkcional'no-transformacionnogo sintaksisa sovremennogo russkogo jazyka. - Praha, Státní pedagogické nakl., 1973-1975. - 2 sv. - 1: Odnobazovyje predloženija. 1973. 136 s.; 2: Dvuchbazovyje predloženija s nefinitnymi K-strukturami. 1975. 201 s.
- Obrazovanije predloženij iz propozicij v sovremennom russkom jazyke. - Praha : Univ. Karlova, 1978. - 160 s. - (AUC. Philologia, Monographia ; 69).
- Identifikace sémantiky modálních sloves a jejich ekvivalentů v současné ruštině. - In: Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě : lingvistika. - Praha : Academia, 1973. - S. 103-115.
- České zájmeno "ten" a jeho ruské ekvivalenty. - In: Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby. 2. - Praha : Univ. Karlova, 1983. - S. 153-170.

Poznámky / Notes - Kontakt možný prostřednictvím Ústavu slavistických a východoevrospkých studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map