WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠTĚRBOVÁ, Alena, Doc. PhDr. CSc.

* 1939

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české literatury 1890-1945
- dějiny českého divadla a dramatu
- literatura a rozhlas
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Oborová komise pro dějiny české literatury FF UP - členka
- Oborová komise pro teorii literatury FF UP - členka
Publikační činnost / Publications - Podrobná publ. činnost na stránkách Katedry bohemistiky UP / Personalia: www.kb.upol.cz

- Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci I : Od počátku do roku 1918. - Praha 1981. - 155 s. - (Týmová práce, red. Jiří Stýskal).
- Rozhlas a slovesné umění. - Olomouc : Univ. Palackého, 1976. - 105 s.
- O současném činoherním divadle. - Ostrava : Profil, 1990. - 185 s.
- Rozhlas a slovesné umění. 2. - Olomouc : Univ. Palackého, 1991. - 75 s.
- Panorama české literatury : literární dějiny od počátků do současnosti / J. Galík ... [et al.]. - Olomouc : Rubico, 1994. - 545 s. - Spoluautorka - - Rozhlasová inscenace : teoreticky komentované dějiny české rozhlasové produkce. - Olomouc : Univ. Palackého, 1995. - 150 s. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis).
- Sborník Králíkova badatelská metoda v kontextu současné literární vědy – Olomouc : Danal, 1998. – (redakce + referát).
- Topolovo básnické drama : Pokus o analýzu deseti her Josefa Topola. – Olomouc : Danal,1999. - 95 s.
- Umělecké osobnosti brněnského rozhlasu / T. Lazorčáková, A. Štěrbová.-
Olomouc : Univ. Palackého, 2001. - 107 s.
- Modelové hry Václava Havla. – Olomouc : Univ. Palackého, 2002. - 95 s.
- Metaforické hry Josefa Topola. – Olomouc : Univ. Palackého, 2003. - 122 s.
- Dramatická podobenství Oldřicha Daňka.- Olomouc : Univ. Palackého, 2004. - 135 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map