WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ČERNÁ, Milada, PhDr. CSc.

* 1930-1924

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Translators
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Croatian literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Serbian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Croatian studies - Literary criticism (history)
Serbian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - srbská, charvátská a česká literatura - specializovaný i komparatistický výzkum
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada Slovanské knihovny - členka
Publikační činnost / Publications - Uzajemne veze češke i hrvatske književnosti izmedju dva rata. - In: Croatica. God 3, sv. 7/8. - Zagreb : Liber, 1976. - S. 349-372.
- K problematice české, srbské a charvátské literární avantgardy. - In: Slavia. - Roč. 46, seš. 4 (1977), s. 355-363.
- Jihoslovanská heroika v české obrozenské próze. - In: Zbornik za slavistiku. Br. 18. - Novi Sad, 1980. - S. 50-70.
- Krleža v Čechách : (recepce díla). - In: Književna smotra. 11. - Zagreb,, 1979. - S. 67-73.
- Tragický vitalismus v srbské literatuře dvacátých let. - In: Slavia. - Roč. 63, č. 1 (1994), s. 1-22.
- Literární obraz balkánské ženy jako součást tragismu srbského poválečného expresionismu. – In : Slavia LXIII (1994), 3, s. 277-286.
- Dějiny srbské kultury / [ze srbštiny přeložily A. Borůvková, M. Černá a M. Nedvědová]. - 1. vyd.. - Praha : Nakladatelství Ped. fakulty UK, 1995. - 211 s
- Literárně historická bosniaka posledních let. – In : Slavia LXVI (1996), s.397-404.
- Slovanský epos typu Osmana. (Rec.) – In : Slavia LXVI (1997), s. 337-342.
- Srbské kritické reflexe z opozičního tisku. – In : Tvar 4 (1997), s. 12-13.
- Charakter recepce srbských, černohorských a bosensko-hercegovských literárních a kulturních jevů v l9. století (do r. 1918). - In: Jihoslovanské literatury v českém prostředí. Brno : Ústav slavistiky FF MU ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR , 1999. - S. 63-110.
- Homo balcanicus, homo heroicus (úvaha nad stejnojmennou publikací Petra Džadžiće.). In : Slavia LXXI (2002). – S. 41-45.
- Charakter recepce srbské, černohorské a bosensko-hercegovské literatury v zrcadle české literární kritiky a literárněvědné publicistiky v období mezi dvěma válkami. - In: Od Moravy k Moravě. – Brno : Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou, 2005. - S. 203-228.

Poznámky / Notes Kontakt možný prostřednictvím Slovanského ústavu, nebo Slovanské knihovny.

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map