WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

LITERA, Bohuslav, PhDr. CSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Russia
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Ruské a sovětské dějiny 20. století
- mezinárodní vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanské historické studie - redakční rada - člen
- FSV UK Mezinárodní teritoriální studia - oborová rada - člen
- Asociace pro výzkum střední a východní Evropy
Publikační činnost / Publications - Armáda jako nástroj státní integrace SSSR : 1923-1941 / red. B. Litera. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1997. - 320 s.
- Spojenci na začátku studené války : Stalin a tzv. dlouhé telegramy. - In: Soudobé dějiny. - Č. 1 (1997), s. 75-95.
- Od Jalty k začátkům studené války. - In: Slovanský přehled. - Roč. 81, č. 2 (1995), s. 125-138.
- Kozyrevova doktrína - ruská varianta Monreovy doktríny. - In: Mezinárodní vztahy. - Č. 4 (1994), s. 65-72.
- Problémy spolupráce a integrace zemí postsovětského prostoru. - In: Vzájemné vztahy postsovětských republik. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. - S. 5-75.
- Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989 / sest. J. Vykoukal, B. Litera, M. Tejchman. - Praha : Libri, 2000. - 861 s.
- Vnitřní fronta : Sovětský stát a společnost 1941 – 1945 / sest. B. Litera – J. Wanner. - Praha : Historický ústav, 2000. - 236 s.
- Ruské produktovody a střední Evropa / sest. B. Litera, K. Hirman, J. Vykoukal, J. Wanner. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 242 s.
- Formování stalinského mocenského systému : K problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928 – 1939 / sest. B. Litera a kol. - Praha : Historický ústav, 2003. - 236 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map