WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VACULÍK, Jaroslav, prof. PhDr. CSc.

* 1947-2021

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.ped.muni.cz/whis/vaculik.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - General history
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny zahraničních Čechů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - podoborová komise Grantové agentury České republiky - člen
- komise pro dějiny krajanů - člen
- Encyklopedie českých dějin - člen redakční rady
- Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských věd - předseda redakční rady
Publikační činnost / Publications - Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945-1948. - Brno: Ústav marxismu-leninismu Univ. J. E. Purkyně, 1984. - 223 s.
- Volyňští Češi v protifašistickém zápase. – Praha: ČSPB, 1987. – 90 s.
- Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. - Brno: Masarykova univerzita, 1993. - 158 s.
- Hledali svou vlast. - Praha: Spol. přátel Podkarpatské Rusi, 1995. - 38 s.
- Dějiny volyňských Čechů. - Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997-2001. - 3 sv.
Sv. 1 : 1868-1914. 1997. 211 s.
Sv. 2 : 1914-1945. 1998. 191 s.
Sv. 3 : 1945-1948. 2001. 218 s.
- Volyňští Češi v prvním a druhém odboji / J. Hofman, V. Širc, J. Vaculík - Praha: Český svaz bojovníků za svobodu, 1999. - 320 s. – (2. vyd.; 2004)
- Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945-1950. - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 85 s.
- Češi v cizině - emigrace a návrat do vlasti . - Brno: Masarykova univerzita, 2002. - 73 s.
- Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. - Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 228 s.
- The state of historiography of Czech communities abroad
- In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / Petr Roubal, Václav Veber )eds.). - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - S. 275-288.
- Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob : (displaced persons). - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - 91 s.
- Rodinná kronika volyňských Čechů /...s D. Kšicovou. - Brno: MU, 2008. - 152 s.
- České menšiny v Evropě a ve světě. - Praha: Libri, 2009. -319 s.
- Češi v cizině 1850-1938. - Brno: MU, 2009. 189 s.
- Nástin českých a slovenských přeshraničních migrací v meziválečném období. - Brno: MU, 2010.- 115 s.
- Dějiny Čechů na Ukrajině. - Kyjev: Česká národní rada Ukrajiny, 2013. - 600 s. (ed.)
- Istorie volyňských Čechiv. - Praga: Tovarystvo Čechiv z Volyni ta jich druziv, 2013. - 307 s.
- Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. - Brno: MU, 2014. - 112 s.
- Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). - Martin: Universum, 2014.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map